Till innehåll på sidan

Forskning för att förebygga stroke

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionsnedsättning i västvärlden. I ett forskningsprojekt testar professorerna Mats Danielsson på KTH och Staffan Holmin på Karolinska Institutet hur stroke kan förebyggas med hjälp av ny teknik för röntgen och kirurgi.

Mats Danielsson (Foto: Pernilla Pettersson)

Stroke orsakas av att plack lossnar, ofta i halsartären, och orsakar en blodpropp. KTH har utvecklat en ny typ av detektor för datortomografi, en form av röntgen som är ett av standardverktygen för att upptäcka plack och stopp i blodflödet. Om detektorn kan identifiera högriskplack ökar möjligheten till att kunna avlägsna och därmed förebygga en stroke.

- Den nya detektorn räknar varje röntgenfoto för sig och mäter energi, vilket tidigare inte varit tekniskt möjligt, berättar Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik vid KTH. Ett stort framsteg för datortomografin eftersom det gör att går att bestämma vävnadskomposition bättre än det gör idag idag, då den ofta är svårtolkad.

Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet medverkar i forskningsprojektet. Han forskar om hur mikrokateterteknik i kombination med avbildningstekniker kan användas för att diagnosticera och behandla stroke och andra sjukdomar. Med en tunn kateter går det att i kroppens blodådror navigera sig fram till de mest svåråtkomliga vävnader och organ.

- I detta projekt prövar vi att kombinera mikrokatetertekniken med nya metoder som gör att man kan analysera mycket små prover, berättar Staffan Holmin. Målet är att utveckla metoder, instrument och ett arbetsflöde – från provtagning till stabil analys av provet.

Text: Ann-Christin Berg

Forskningsprojektet drivs med stöd av Region Stockholm, under ledning av Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik vid KTH, och Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-03-02