Till innehåll på sidan

MedTechLabs

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning inom medicinteknik med en bred verksamhet.

MedTechLabs är ett samarbete som ska bidra till de mål partnerorganisationerna har för sin respektive kärnverksamhet. Det innebär att centrumets verksamhet består av forskning, utbildning, tillhandahållande av infrastruktur och samverkan. Läs mer om verksamheten under respektive rubrik.

MedTechLabs är ett samarbete mellan Region Stockholm, KTH och KI.

Läs mer på www.medtechlabs.se

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-09-16