Regional samverkan

Genom att länka ihop akademi och näringsliv kan ökade möjligheter ges för att omsätta forskning till samhällsrelevans samt att fånga upp samhällsutmaningar som kan kopplas in i forskning och utbildning.

Grön BoStad Stockholm

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag (SME) delta i innovationsinriktade upphandlingar. Projektet ger också företag möjlighet att få tillgång till testbäddar där lösningar kan visas upp, samt möjlighet att verifiera teknik som gör att ni kan nå en större marknad.

Grön BoStad Stockholm stödjer små och medelstora företag som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse. Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Här hittar du ett urval av de företag som Grön BoStad Stocholm arbetar med.

Frontrunners for Sustainable Innovation

Kanske kan examensjobb eller kurser vara en möjlighet att få in ny spetskompetens och utveckla ditt företag? Genom Frontrunners for Sustainable Innovation hjälper vi fler små och medelstora företag att hitta ny kompetens inom akademin. Det kan handla om att hitta nyckelkompetens för rekrytering eller att få nya infallsvinklar på ett problem.

Frontrunners for Sustainable Innovation är ett samverkansprojekt med finansiering från Europeiska Regionalfonden. Projektet drivs av Kista Science City, Södertälje Science Park, Openlab och KTH. Tillsammans hjälper vi små och medelstora företag att utveckla sina idéer snabbare och ta sina innovationer till marknaden.

Läs mer om Frontrunners for Sustainable Innovation

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-01-16