Regional samverkan

Genom att länka ihop akademi och näringsliv kan ökade möjligheter ges för att omsätta forskningen till samhällsrelevans samt att fånga upp samhällsutmaningar som kan kopplas in i forskning och utbildning. Forskare och lärare ska erbjudas arenor och mötesplatser för att kunna skapa ömsesidigt givande samarbeten med företag, så att befintlig kunskap kan omsättas i praktisk nytta och ny kunskap kan skapas utifrån existerande utmaningar, frågeställningar och behov.

Grön Bostad Stockholm

Projektet Grön BoStad Stockholm arbetar för att stärka en hållbar stadsutveckling inom bostadssektorn.

Inom plattformen Grön BoStad Stockholm fokuserar Länsstyrelsen Stockholm, Kungliga tekniska högskolan, IVL Svenska miljöinstitutet och Sustainable Innovation på att etablera och tillgängliggöra test- och demoanläggningar. Grön BoStad arbetar dessutom för att stärka hållbarhet och sociala krav i upphandling samt att öka kunskapsöverföring och samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Plattformen består av fyra sammanlänkade delprojekt: testbäddar, upphandling, arenan och kunskap.

Frontrunners for sustainable innovation

I projektet Frontrunners for sustainable innovation har de tre test- och demomiljöerna Openlab, Kista Science City med Urban ICT Arena och Södertälje Science Park fått finansiering av Europeiska Regionalfonden för att skapa vägar till forskning och utveckling för små och medelstora företag.

Innehållsansvarig:malinnor@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-09-02