Till innehåll på sidan

Om oss

Avdelningen består av cirka 190 personer uppdelade i sju forskargrupper:

  • Biofysik
  • Biomedicinsk fysik och röntgenfysik
  • Fotonik
  • Kvant- och biofotonik
  • Laserfysik
  • Material- och nanofysik
  • Nanostrukturfysik

Vår forskning spänner över hela området Bio-Opto-Nano.

Vår forskning är huvudsakligen experimentell, ofta tvärvetenskaplig och spänner över hela området "bio-opto-nano". Vi har en framstående internationell position inom områden som bioimaging, mikroskopi, kompakta röntgenkällor, röntgen, ultraljud för bioapplikationer, icke-linjär optik, periodiskt polade material, laser, nanofysik, spinntronik och tillämpad kvantfysik. Gemensamma anläggningar, såsom vårt Nanotekniklaboratorium och även våra laser- och bioimaginganläggningar, ger en utmärkt experimentell grund för spjutspetsforskning.
 

Grund- och forskarutbildning

Vi ger ett stort antal kurser på alla nivåer för teknologer och andra studenter. På grundnivå undervisar vi i grundläggande fysik, medan kurser på master- och forskarnivå fokuserar på "bio-opto-nano" områden. Dessutom ger vi optikkurser för de som läser optikerutbildningen vid Karolinska Institutet.