Aditya Kakkar

Frequency Noice in Coherent Optical Systems: Impact and Migration Methods

Tid: Fr 2017-06-09 kl 14.00 - 17.00

Föreläsare: Aditya Kakkar

Plats: Room C, Electrum, Kistagången 16, Kista

Title: Frequency Noice in Coherent Optical Systems: Impact and Migration Methods
Candidate: Aditya Kakkar
Time: Friday June 9, 2017, at 14.00
Location: Room C, Electrum, Kistagången 16, Kista
Opponent: Prof. Magnus Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Supervisor: Prof. Richard Schatz