Stefan Hallström får KTH:s pedagogiska pris 2013

Publicerad 2013-12-06

Det är bland annat gruppdynamiken som har triggat Stefan Hallström att jobba strukturerat med pedagogik i alla år. På diplomutdelningen den 17 december tar han emot KTH:s pedagogiska pris 2013.

- Det är roligt att engagemanget jag har för pedagogik syns. Långt och troget arbete med tillämpad pedagogik ligger bakom detta. Jag har varit intresserad av undervisning sedan jag började på KTH men arbetet med CDIO-initiativet i början av 2000-talet gav en extra skjuts för min personliga utveckling.

Stefan Hallström får KTH:s pedagogiska pris 2013

CDIO som nu är en etablerad del av KTH:s utvecklingsplan var ursprungligen ett 5-årigt projekt som drevs av KTH, MIT, Chalmers och LiTH, med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Idag medverkar cirka 100 universitet över hela världen i det nätverk som sedan tagit form.

CDIO-initiativet

- Jag har nog alltid gillat teknik och varit pedagogiskt intresserad. Jag har till exempel lång erfarenhet som idrottsledare sedan långt innan jag började på KTH. Tidigare volleyboll och nu innebandy.

Men det är egentligen inte priser och utmärkelser som genererar kvalitet. Det är att man konsekvent jobbar med att utveckla utbildningen som betyder något.

Gör själv, lär dig

- Man kan säga att CDIO-initiativet utgår ifrån fraserna: Gör själv. Lär dig. Målet är att lära studenterna att bli ingenjörer, att de får mogna in i ingenjörsrollen. Tricket med den här pedagogiken är att jag som lärare finns där för att motivera och stimulera studenterna, för att de ska motivera sig själva och sitt eget lärande.

Vi ligger lågt med själva prylen de bygger, den får tillräckligt med uppmärksamhet ändå. Den är bara ett medel. Det viktiga är vad de lär sig.

CDIO sedan 1999

- Jag har jobbat enligt CDIO-initiativet sedan 1999. Då hade några av oss på institutionen blivit uppvaktade av MIT om de ursprungliga idéerna bakom CDIO-initiativet. Vi tyckte frågorna som togs upp var relevanta och ville inte bara snacka om det utan också testa vad som händer om man provar lite nya undervisningsformer. Det blev en brainstormingdag där vi utformade en kurs.

Terminen efter drog jag och min kollega Jakob Kuttenkeuler igång med den nya kursen som idag heter Lättviktsdesign/Marindesign. Vi undrade vad studenterna egentligen kunde när de kom ut, efter allt vi försökt lära dem.

Vi upplevde att de kunde mycket avancerad teori och metodik, men på ett tillrättalagt sätt. När de kommer ut och ska vara verksamma i en jobbsituation handlar det ofta om att kunna tillämpa sina kunskaper i ovana situationer men också om teamwork, kommunikation och andra mellanmänskliga frågor.

Tillämpa kunskaperna på riktiga problem

- Vi upplevde att studenterna hade svårt att tillämpa sina kunskaper på riktiga problem. De viste inte var de skulle ”stoppa in variablerna”. Vi ville skapa en kurs där de fick träna på att använda sina avancerade metoder men också på att göra enkla överslag av vardagshändelser. Som exempelvis att uppskatta hur stort luftmotståndet är när man cyklar.

Stefan Hallström och Jakob Kuttenkeuler arbetade med forskningsprojektet CDIO 1999-2004. Förutom KTH deltog MIT, Chalmers och LiTH.

Stefan har sedan kursen utvecklades presenterat den på fem kontinenter, vid närmare ett 30-tal universitet och företag. Det har varit pedagogiska konferenser, workshops och även tillfällen på KTH.

Stefan håller seminarium i den pedagogiska utbildningen LU1 på KTH. Som en del av den pedagogiska utbildningen för lärare.

Motivering till KTH:s pedagogiska pris

Stefan Hallström – Skolan för teknikvetenskap - farkostteknik

Stefan Hallström har arbetat som lärare vid KTH sedan 1997. Han är huvudlärare och examinator för kursen Lättkonstruktioner och FEM och har utvecklat denna klassiska kurs, framförallt när det gäller laborationerna som numera genomförs med kommersiell datorprogramvara och muntliga examinationer.

Stefan Hallström är en av initiativtagarna till CDIO-utvecklingen vid KTH och en av dem som utvecklade bland annat projektkursen i Lättvikts-/Marindesign som fått stor uppmärksamhet. Den grundläggande ingrediensen är att motivera och stimulera teknologer till eget engagemang och lärande, samt att vid rätt tidpunkt hjälpa och handleda dem.

Kursen personifierar hela CDIO-tanken. Stefan Hallström är en kompetent, komplett och engagerad lärare utöver det vanliga.

KTH:s pedagogiska pris

KTH:s pedagogiska pris ges till lärare som gjort stora insatser för att höja kvaliteten på utbildningen vid KTH. Två resebidrag om vardera 20.000 kronor delas ut för framstående pedagogiska insatser som gynnar studenternas lärande.

Medlen är avsedda för resor som främjar mottagarens egen utveckling som akademisk lärare. Priset delas ut vid diplomutdelningen 17 december 2013. 

Linda Kann får också pris som årets pedagog 2013. Förra årets vinnare var Anna Finne Wistrand och Carl-Mikael Zetterling

Veckomöte i kursen Lättviktsdesign/Marindesign

Det är dags för veckomöte i kursen Lättviktsdesign/Marindesign. Stämningen mellan Stefan och studenterna känns personlig, lugn och fokuserad. Stefan sätter sig ner vid bordet och lyssnar. Det kan lika väl vara ett projektmöte eller ett avdelningsmöte på vilken arbetsplats som helst.

Arbetsspråket är engelska. Projektledaren drar det viktigaste som är på gång just nu, påtalar vikten av att städa efter sig, att inte lämna kebab-rester, att lägga tillbaka verktygen. Att det kan påverka projektets budget om inte verktygen är på plats. Uppdrag redovisas och status checkas.

Gruppen funderar på vilken lokal som kan passa bäst när de ska bygga sin tre meter långa produkt. Nya uppdrag delas ut. Sju av 14 studenter är på plats. Resten är i Nacka och testkör en modell i vattnet.

När projektledaren och resten av gruppen är klara med sina ärenden frågar Stefan hur studenterna tänkt när de ska få ihop allting. Två studenter resonerar med Stefan.

Stefan Hallström och två av studenterna

Studenten Juri Kuzjatkin om CDIO

Mittemot sitter Juri Kuzjatkin från Estland och skissar på ett papper med beräkningar. Han pratar engelska.

- It will be a solar powered foiling catamaran that will be navigated using a GPS system. Our idea is to make the craft go faster by lifting it out of the water with the help of hydrofoils. We all have divided tasks. I will design this wing.

Juri Kuzjatkin
Juris skiss

- I must calculate the structure to make the catamaran light. Last semester I was a part of the group that made the propulsion system.

This course method is very good. We have the theoretical knowledge from other courses and work with it practically. In real life! We learn how to work independently.

Like working in a real company

- The course is made in a way that you feel like working in a real company that has a real project to be done. We learn that. The teacher is important for us. But he is not pushy. He lets us choose ourselves, we have the opportunity to decide.

The teachers make us be able to create a good working climate. They don´t come here to tell us. They can give hints. It is also good that the teacher can help out if the group is stuck. Also if we have arguments, the teacher guides us to the right path. We have the Project Manager. We have technical leaders and it is a hierarchy, we have tasks, deadlines. The group discusses different issues.

All decisions are ours! If we take wrong decisions, we learn and get new experience.

Alla har sina uppdrag

Nästa fas i projektet är igång

Projektet är nu inne i nästa fas och bygger ihop catamaranen. Karin Sundberg och Ebba Lindh sprayar alla delar i grå färg innan allt ska byggas ihop.

Karin Sundberg och Ebba Lindh

Text och foto: Ingeborg Löfgren

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2013-12-06