Till innehåll på sidan

Marina system

Den marintekniska forskningen vid KTH är av stor betydelse för kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen inom det svenska maritima klustret. Värdet och nyttan ligger, dels i forskningen i sig och i de resultat den genererar, dels i den kompetens som forskningen skapar som kan omsättas till expertstöd för industri, myndigheter och övriga samhället. Forskningen är också en förutsättning för att KTH ska kunna fortsätta att vara landets största bas för rekrytering och utbildning av skeppsbyggare, det vill säga civilingenjörer med marinteknisk inriktning.

Den marintekniska forskningen och utbildningen vid KTH drivs främst av forskargruppen KTH Marina system vid Institutionen för farkost och flygteknik. Forskning med marinteknisk anknytning och tillämpning bedrivs dock även av andra forskargrupper som också bidrar till utbildningen, till exempel KTH Lättkonstruktioner. En stor del av forskningen vid KTH Marina system kan beskrivas som tillämpad i den meningen att utgångspunkt ofta tas i praktiska problemställningar och behov och att resultaten är applicerbara i studier, utveckling eller anskaffning av fartyg och andra marintekniska system. Parallellt med akademisk forskning deltar KTH Marina system i projekt av uppdragskaraktär där forskningsresultat och metoder kan komma till nytta och där resultat och erfarenheter kan insamlas och återkopplas till forskningen. Exempel på detta är deltagande i utvecklingen av nya intaktstabilitetskriterier inom IMO där KTH stödjer Transportstyrelsen; stöd till Försvarets materielverk vid upphandling och utvärdering av nya fartyg; utvärderingen av arbetsmiljön på Kustbevakningens fartyg; och stöd till småbåtsbranschen till exempel vid stabilitetsutredningar och skrovkonstruktion.

Forskningen planeras de närmaste åren bland annat fokusera på sjösäkerhet och prestanda relaterat till sjöegenskaper och dynamik för moderna handelsfartyg. Inom detta område driver KTH Marina system en forskargrupp i samarbete med företagen Wallenius och Seaware. Ett annat prioriterat forskningsområde som rör såväl sjösäkerhet som transporteffektivitet handlar om utveckling av metodik för att stödja besättningar i planering av fartygs rutter genom användning av väderprognoser på ensembleformat. Forskning pågår även som syftar till utveckling av förbättrad dimensioneringsmetodik för snabba och lätta fartyg och utveckling av metodik för att övervaka och förbättra operatörsmiljön och säkerheten ombord på snabba fartyg. Forskningsområden under utveckling omfattar bland annat undervattensteknik, system och livscykelperspektiv, havsbaserad energi och seglande fartyg.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2014-09-08