Till innehåll på sidan

Lättkonstruktioner

lätt1

Lättkonstruktioner som ämne har som mål att utveckla och bredda användningen av lätta strukturer och konstruktionsmaterial med syftet att uppnå förbättrad prestanda hos en mängd strukturella tillämpningar. Prestanda betraktas här som ett generellt begrepp som syftar på både funktionalitet och användning, då uttryckt i tex bränsleförbrukning, miljöpåverkan eller livscykelkostnad. Lättkonstruktioner är ett generiskt och till viss del applikationsnära forskningsområde baserat på materialteknik, strukturmekanik, processteknik och design. Det vetenskapliga målet är att utveckla förståelsen för specifika fenomen inom dessa områden eller i gränssnittet mellan dem. Framförallt studeras nya okonventionella material och deras användning i applikationer där låg vikt är ett krav. Särskilt studeras polymera fiberkompositer, trä och cellulära material, dvs material som har gemensamt att vara anisotropa och inhomogena.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2008-01-27