Till innehåll på sidan

Forskningsprofil

Forskningen inom Skolan för teknikvetenskap är mycket bred och täcker nästan allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden, ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Den tillämpande forskningen är ofta en kombination av teoretiskt, numeriskt och experimentellt arbete och bedrivs i de flesta fall i samarbete med universitet och industri både inom Sverige och internationellt.

Skolan har ett flertal kompentenscentra och är framgångsrika inom det Europeiska samarbetet. Det som utmärker forskningen vid skolan är den omfattande experimentella verksamheten och att flera forskargrupper är världsledande inom sina forskningsområden.

Forskningen bedrivs vid de 7 institutioner som finns vid skolan.

Läs mer om forskningen vid institutionerna nedan.

Strategiska forskningsområden

Farkost och flyg

 • Aerodynamik
 • Flygteknik
 • Fordonsteknik
 • Järnvägsteknik
 • Lättkonstruktioner
 • Rymdteknik
 • Skeppsteknik
 • Teknisk akustik

Farkost och flyg

Fysik

Teoretisk fysik

Tillämpad fysik

 • Biologisk fysik
 • Energiteknik

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära

Matematik

 • Matematik
 • Matematisk statistik
 • Numerisk analys
 • Optimeringslära och systemteori

Matematik

Mekanik

 • Mekanik
 • Strömningsmekanik
 • Byggnadsstatik

Mekanik

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2016-03-21