Till innehåll på sidan

Mekanik

Mekanik är ett av de fyra klassiska fysikområdena (optik, elektromagnetism och termodynamik är de övriga) och är därför naturligtvis en väsentlig del av all utbildning inom naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. I linje med KTH:s direktiv introducerar Institutionen för Mekanik ett gemensamt forskarutbildningsämne – Mekanik, som ersätter de tre tidigare ämnena vid institutionen, nämligen Mekanik, Byggnadsmekanik samt Strömningsmekanik. Ämnet omfattar områden såsom fastkroppsmekanik, strukturmekanik, strömningsmekanik och biomekanik. Målen för forskarutbildningen i mekanik är att ge den forskarstuderande en god allmänbildning inom sitt eget område, men också inom närliggande områden. Den skall också ge den studerande träning i att angripa svåra problemställningar så att hon/han efter avslutad utbildning självständigt skall kunna initiera, driva och utvärdera naturvetenskapliga och tekniska forskningsprojekt. Aktivt deltagande i nationella och internationella forskarnätverk inom kunskapsområdet eftersträvas.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2007-12-17