Forskning

Välkommen att läsa om våra pågående forskningsprojekt listade till vänster!

Pågående forskningsområden

Vi bedriver forskning inom följande ämnesområden:

  1. Arsenik i grundvatten är ett stort problem i t.ex. Bangladesh och Argentina. Varifrån kommer arseniken? Forskningsansvarig: Prosun Bhattacharya.
     
  2. Risken för utläckage av metaller från förorenade jordar hänger ihop med hur stor jordens förmåga att binda metallerna är. Går det att förutse jordens metallbindningsförmåga med hjälp av kemiska modeller? Forskningsansvarig: Jon Petter Gustafsson.
     
  3. Enskilda hushåll på landsbygden saknar ofta tillfredsställande lösningar för avskiljning av näringsämnen av fosfor och kväve från avloppsvatten. Går det att utforma effektiva avloppslösningar för dessa hushåll som både minskar övergödningen och återcirkulationen av näringsämnen? Forskningsansvarig: Gunno Renman.

Pågående projekt är listade i menyn till vänster

Tidigare projekt

Tidigare projekt är listade i menyn till vänster längst ner.