Gunnar Jacks

Prof. emeritus, Institutionen för mark- och vattenteknik

Tel: +46-8-790 7380
E-mail: gunnjack@kth.se; gjacks@abo.fi

Adress: KTH
Institutionen för mark- och vattenteknik
Teknikringen 76, 100 44 Stockholm, Sweden.

Postadress: Institutionen för mark- och vattenteknik, KTH
Teknikringen76, SE- 100 44 Stockholm, Sweden.

Forskning

Aktuell forskning:
- Arsenik i mark, vatten, flora och fauna
- Fluorid i grundvatten
- Zinkbrist i jordar, grödor och humant intag i Mali
- Grundvatten i kustakvifärer

Undervisning

Gästlärare vid Inst. för geologi och mineralogi,
Åbo Akademi, FI-20500 Åbo, Finland

Publikationer