Till innehåll på sidan

Nyheter 2010

20 Dec: Carlota Canalias Gomez utsedd till SSF “Framtidens forskningsledare”

Dr. Carlota Canalias Gomez utsågs på torsdagen den 16 december till ”Framtidens forskningsledare” av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Detta ger henne 10 MSEK i forskningsmedel för att bygga upp en egen forskningsgrupp under de kommande fem åren. ADOPT är redan värd för två ”Framtidens forskningsledare”, nämligen Prof. Anders Karlsson och Min Qiu. Vi gratulerar Dr. Canalias Gomez till detta prestigefyllda anslag och utmärkelse.

13 Dec: Katia Gallo ger sitt docentseminarium

Fotoniska kristaller är material med periodisk dielektrisk struktur som används i ett brett spektrum av tillämpningar, från telekommunikation till biologi och sensorer. Flera sätt att kombinera optiska icke-linjära effekter och fotoniska kristallstrukturer kommer att tas upp under föreläsningen. Tid och plats: tisdagen 2010-12-14 kl 14.15 - 15.00, i sal FD5, KTH Albanova.

Läs mer

06 Dec: ADOPTs international scientific advisory board ger rekommendationer

ADOPTs international scientific advisory board (ISAB), bestående av professorerna Roberta Ramponi, Polytechnic of Milan, Italy, Thomas Ebbesen, University of Strasbourg, France, and Gerd Leuchs, Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany besökte ADOPT den 25 november. Efter att ha spenderat dagen med att lyssna på presentationer, diskutera med ADOPT-forskare, och besökt laboratorierna, skrev ISAB sina intryck, som överlag var positiva, samt några rekommendationer till ADOPTS styrelse och koordinator. Den preliminära rapporten kan laddas ner av ADOPTs forskare på de interna sidorna.

04 Nov: Japanska nanofotonikforskare besöker Kista

Den 2:a November kom en delegation bestående av Professorerna Naruse, Yatsui, Hori and Kobayashi from University of Tokyo, NICT and University of Yamanashi till Kista för att diskutera samarbete inom nanofotonik. Resultatet var ett resultat av Prof. Lars Thyléns besök till Tokyouniversitetet tidigare detta år, där han bl.a. gav ett inbjudet föredrag vid Global Center of Excellence International Symposium som höll i Tokyo. Syftet med de japanska professorernas besök är att förstärka ADOPTs roll som forskningsnod i det internationella forskningsklustret Nanophotonics Center of of Excellence, som förutom de nämmnda japanska universiteten, även involverar universitet i Tyskland och Australien. En av klustrets forskningsprofiler är att studera systemaspekter av nanofotonik.

03 Nov: ADOPT-forskare anordnar NORTITA-program

ADOPT-forskarna Mohamed Bourennane och Gunnar Björk, ordnade ett NORDITA program om Quantum Information tillsammans med Prof. Ingemar Bengtsson från Stockholms Universitet. Programmet hölls från slutet av september till oktober månad ut. Programmet bestod av fyra veckolånga “workshops” med runt 20 internationella forskare, vart och ett med ett särskilt tema. Inom programmet ordnades också en internationell konferens som drog nästan 200 deltagare. Programmet sponsrades av Nordiska Institutet för Theoretisk Fysik (NORDITA), Vetenskapsrådet (VR), KTH, SU och ADOPT.

Läs mer

18 Okt: Laserfest firas den 9 december

Den 9 december kommer ADOPT att fira laserns 50-årsdag. Centret planerar att stå värd för en rad laserföredrag (och kanske någon demonstration), på förmiddagen i Kista, på eftermiddagen på AlbaNova. Dagen avslutas med terminens sista Optopub som hålls i AlbaNova. Ett detaljerat program kommer i slutet av november!

17 Okt: ADOPTs international scientific advisory har utsetts

ADOPTs international scientific advisory board består av följande internationella experter:

Prof. Roberta Ramponi, Polytechnic of Milan, Italy
Prof. Thomas Ebbesen, University of Strasbourg, France
Prof. Gerd Leuchs, Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany

Våra internationella rådgivare kommer till Stockholm den 25 november för att få centret presenterat för sig.

17 Sept: ADOPT Day att komma

Den årliga ”ADOPT Day” kommer att hållas den 21 oktober, 2010 AlbaNova, Stockholm.

Läs mer

16 Sept: 3000 SEK till hugg

Svenska Optiksällskapet arrangerar Optikdagarna i Lund mellan 19-20 oktober. Optikdagarna erbjuder ADOPTS forskare och studenter ett mycket gott tillfälle att presentera aktuell forskning, att nätverka med optikkollegor, och att lyssna på intressanta föredrag. ADOPT kommer att sponsra tio av centrets doktorander eller mastersstudenter med 3000 kr för att delta i konferensen. Intresserade ADOPT-studenter uppmanas att kontakta sin handledare för att komma ifråga. Konferensprogrammet finns att läsa här

Konferensprogrammet

13 Sept: Gunnar Björk invald i EOS styrelsen

ADOPTs koordinator, Prof. Gunnar Björk, har blivit invald i styrelsen för European Optical Society (EOS). EOS, med ca 6500 medlemmar, verkar för att främja optik och fotonik i Europa, inom såväl utbildning, forskning, industri som samhälle. I styrelsen sitter sedan tidigare en annan svensk och tillika ADOPT-forskare, Prof. Fredrik Laurell.

10 Sept: Föreläsning vid KVA av Fredrik Laurell

Fredrik Laurell kommer att hålla ett föredrag vid Kungl. Vetenskapsakademien, med titeln "Laserns utveckling 50 år efter dess födelse - från kallast i universum till varmast ". Mer information finns här

Föredrag

3 Sept: Besök av fotonikdelegation från Taiwan

En Taiwanesisk fotonikdelegation, ledd av professor Wood-Hi Cheng (National Sun Yat-Sen University), med samordnare från NSC (National Science Council, Taiwan) Photonics Program och flera professorer från Taiwans ledande universitet, kommer att besöka ADOPT den 3 september 2010. Syftet med besöket är att främja forskningssamarbete och utbyte med europeiska akademiska institutioner. I samband med besöket kommer en workshop med ett flertal presentationer att arrangeras, med start kl. 09:00 i FMI/QEO seminarierum, Electrum 1, 3:e våningen, vid hiss C. För ytterligare information, kontakta min@kth.se.

16 Jun: ADOPT får fortsatt finansiering

ADOPT får fortsatt oförändrad finansiering Idag, 16 juni, tillkännagav Vetenskapsrådet och Formas resultatet och konsekvenserna av den utvärdering av Linnécentren som genomförts under våren. För ADOPTs del är rekommendationen från utvärderingspanelen, och beslutet av VRs styrelse, att ADOPT får oförändrad finansiering, 9 MSEK/år för åtminstone de närmaste tre åren. Hela utvärderingsrapporten kan hittas här.

Utvärderingsrapporten

4 Jun: Markus Henriksson försvarade doktorsavhandling

Markus Henriksson
Markus Henriksson

Markus Henriksson från KTH Laser Physik försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling med titeln " Tandem optical parametric oscillators using volume Bragg grating spectral control". Mer information om avhandlingen finns här:

KTH Biblioteket Publikationsdatabas

3 Jun: Besök av Prof. Orazio Svelto

Prof. Orazio Svelto besöker Albanova den 3e juni. Han kommer att hålla ett seminarium, “The laser, fifty years after it’s invention” samma dag kl. 15:15-16:00 i Oscar Klein-hörsalen, FR4. Försitt inte denna chans att lyssna på hans presentation! Prof. Svelto har forskat om, och arbetat med, lasrar sedan de uppfanns för 50 år sedan. Detta ger honom ett unikt perspektiv att ge ett retrospektiv av laserns utveckling under denna tid.

18 Maj: Walter Margulis utsedd till OSA Fellow

Walter Margulis
Walter Margulis

Walter Margulis, forskningsledare för Acreo Fiber Optic Center, har utnämts till Fellow i Optical Society of America. Prof. Margulis utmämns "for significant contributions to second-harmonic generation in glass, optical-fiber poling, and fiber devices".

4 Maj: Vetenskapsrådets utvärdering

Under våren utvärderar VR alla Linnécenter som beviljades medel med början i juni 2008. Den 14 april kallades rektor för KTH, Gunnar Björk, Carlota Canalias, Fredrik Laurell, och Min Qiu på en intervju i VRs lokaler. Under maj månad kommer VRs utvärderingspanel att skriva sina rekommendationer, och den 15 juni tar VRs styrelse beslut om det fortsatta stödet för ADOPT. De möjliga utgångarna är status quo eller en höjning eller minskning med 20% av anslaget.

4 Maj: Första doktorandminiprojektet klart

Det första av tre miniprojekt har avslutats och rapporterats. Vytautas Liuolia and Andrea Pinos gästade Prof. Motoichi Ohtsus grupp vid Tokyouniversitetet för att lära sig tillverkningsmetoder för närfältsprober och avancerade optisk närfältsmätning. Rapporten (på enelska) kan läsas. Adopt skulle vilja tacka Prof. Ohtsu och hans medarbetare för deras gästfrihet och för att generöst dela med sig av deras know-how.

Läs mer

Carlota Canalias
Carlota Canalias

13 April: Göran Gustavssonpris till Carlota Canalias

Carlota Canalias har tilldelats Göran Gustafssonpriset för unga forskare i fysik. Hon får det för sitt arbete på nanostrukturerade funktionella icke-linjära material som på sikt kan leda till nya optiska komponenter. Priset är på 500 000 kr/år i 3 år.

31 Mars: Besök av Prof. Mitsuteru Inoue

Prof. Mitsuteru Inoue besökte ADOPT under Prof. Grishins värdskap mellan 13-15 mars 2010 för att diskutera ett samarbetesprojekt inom spinntronik och fotonik.

Läs mer

31 Mars: Optopub

Optopub torsdagen den 15 april 17.30 – 18.30 vid OptoNova, Solna strandväg 3, Solna http://kartor.eniro.se/m/puX2I Två 30 min. långa föredrag ges av Rune Larsson, ”10 år med OptoNova” och av Patrik Nordström, ”10 garderober i minuten”. Obligatorisk föranmälan senast den 12/4 kl. 16 till jubileum@optonova.se. OptoNova bjuder på ärtsoppa med tillbehör.

18 Mars: ADOPTs vinterskola om “Photonics for Energy”

Vinterskola om “Photonics for Energy” hölls i Romme.

Läs mer

17 Mars: Optopub

Optopub torsdagen den 25 mars 17.30 – 18.30 vid KTH-AlbaNova University Center, Roslagstullsbacken 21 / Föreläsningssal FA32. Ett 60 min. långt föredrag ges av Richard Schatz, KTH, "Från kHz till THz - radions och fotonikens utveckling samt pionjärerna bakom den". Om ärtsoppa med tillbehör önskas efter föredragen anmäl dig då till jate@kth.se snarast. ADOPT betalar för maten.

25 Februari: Två internationella besök

Den 3:e mars besöks ADOPT av en delegation från Institute of Photonics and Optoelectronics vid National Taiwan University, ledd av Profs. Sheng-Lung Huang, Ching-Fuh Lin, och Gong-Ru Lin. Ett flertal presentationer av ADOPTs verksamhet kommer att hållas med start kl. 09:00 i FMI/QEO seminarierum, Electrum 1, 3:e våningen, vid hiss C. Våra gäster kommer att ge två tekniska presentationer, 11:00-11:30 pratar Prof. Lin om “Nano-Structures and Solar Cells” och kl. 11:30-12:00 kommer Prof. Gong-Ru Lin hålla en presentation om “Si Nanocrystal SiOx Based Light Emitting Diodes and Amplifiers”. För ytterligare information, kontakta min@kth.se.

Den 9:e mars kl. 13:00 i Ovalia, Electrum 1, 4:e våningen, vid hiss B med början 13:00, tar ACREO emot Dr. Thomas Skordas, Head of the Photonics unit at the European Commission. Dr. Skordas är primärt i Sverige för att skapa sig en bild över landets optik och fotonikverksamhet, innefattande såväl forskning, innovation, industri som utbildning. Mellan 17:00-17:30 kommer Dr. Skordas ge en presentation med titeln “EU perspectives for Photonics”. För ytterligare information, kontakta Teresita.Qvarnstrom@acreo.se.

22 Februari: Optopub

Optopub torsdagen den 25 februari 17.30 – 18.30 vid KTH-AlbaNova University Center, Roslagstullsbacken 21 / Föreläsningssal FA32. Två 30 min. Långa föredrag ges av Göran Manneberg, KTH, "Färg- inte lika med våglängd" och av Lennart Krantz, ÅF, Stockholm,”Laserscanning i praktiken”. Om ärtsoppa med tillbehör önskas efter föredragen anmäl dig då till jate@kth.se snarast. ADOPT betalar för maten.

22 Februari: Karriärrelaterade kurser och föreläsningar

ADOPT har också som ambition att tillhandahålla möjligheter för våra doktorander och fakultetsmedlemmar att exponeras för områden som är viktiga för karriärutveckling. För att åstadkomma detta har några kurser och föreläsningar lyfts fram och studenter och intresserade fakultetsmedlemmar uppmanas att dra nytta av dessa kurser och föreläsningar. Registrering hittas på kurshemsidorna.

1) En doktorandkurs om ``Innovation and Technology Management’’ som startar den 16 mars. Föreläsningarna kommer att ges i Sing Sing, KTH campus Valhallavägen.

Kurshemsida - Innovation and Technology Management

2) En föreläsning om ``Getting to Plan B – How to develop a business model that will actually work’’ av Prof. Professor John Mullins, London Business School. Datum och tid: den 11 mars 2010, 15.00-17.00 (Detta krockar med vår vinterskola men de som inte är med på vinterskolan kan delta). Plats: IVA conference center, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Mer information

Några tidigare relaterade föreläsningar

12 Februari: Internationella framgångar inom närfältsoptik

UV lysdiod

KTH ICT-forskarna Andrea Pinos och Saulius Marcenkevicius har i samarbete med ett amerikanskt företag studerat UV-lysdioder med hjälp av optisk närfältsspektroskopi. De har då kunnat iaktta en okänd typ av degradering i lysdioden. Tack vare detta kan man ytterligare förbättra lysdiodens livslängd.

Andrea Pinos och Saulius Marcenkevicius finns båda på Optikenheten och är knutna till ADOPT-centret. Tillsammans med det amerikanska företaget Sensor Electronic Technology har de studerat UV-lysdioder med kvantbrunnar i AlGaN med optisk närfältspektroskopi.

Deras mätningar har avslöjat en ny degraderingsmekanism i de mikroskopiska områden som finns i den aktiva regionen av lysdioden. Dessa resultat har redan bidragit till ytterligare teknisk utveckling av dessa viktiga komponenter.

Deras resultat har väckt internationell uppmärksamhet och publicerats i Applied Physics Letters 95, 181914 (2009) och uppmärksammades i januari/februari 2010 utgåva av den populära tidskriften Compound Semiconductor.

Läs artikel i Compund Semiconductor sidan 42

18 Januari: ADOPTs vinterskola om “Photonics for Energy”

Vinterskolan i Photonics for Energy, organiserad av ADOPT, kommer att hållas i Romme (nära Borlänge) under tiden 12-14 Mars 2010. Föreläsningarna som hålls av internationella experter kommer att fokusera på hur optisk teknologi kan hjälpa till att skapa en hållbar energianvändningsutveckling. (Ämnesvalet aktualiseras av diskussionen kring global uppvärmning.) Romme hyser också en bra skidanläggning (se www.rommealpin.se) så på icke-schemabunden tid finns tillfälle till vintersport. Det totala deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Ett detaljerat program och en anmälningslista kommer att finnas tillgänglig i mitten av januari. Skolan är öppen för alla, men med prioritet för doktorander, och högsta prioritet för ADOPTs forskare och studenter.

18 Januari: ADOPT-forskare bevistar Nobelprisutdelningen

Sex ADOPT-forskare bevistade Nobelprisutdelningen i Stockholms Konserthus. Årets fysikpris, som på sedvanligt sätt delades ut av Kung Carl-Gustav, delades till hälften av fiberoptikpionjären Prof. Charles Kao, och till andra hälften av CCD-arrayens uppfinnare Dr. Willard Boyle and Dr. George Smith. De deltagande ADOPT-forskarna var Prof. Lars Thylén, Prof. Gunnar Björk, Dr. Marcin Swillo, Dr. Isabel Sainz-Abascal, och doktoranderna Azziza Sudirman och Christian Kothe.

Isabel Sainz-Abascal, Azziza Sudirman, Marcin Swillo and Christian Kothe at the Concert Hall foyer.
Isabel Sainz-Abascal, Azziza Sudirman, Marcin Swillo and Christian Kothe at the Concert Hall foyer.

18 Januari: Utvärdering av ADOPT

Som stipulerats av forskningskontraktet kommer ADOPT att utvärderas av en internationell expertgrupp under våren 2010 på uppdrag av Vetenskapsrådet. Centret har anmodats att inkomma med en skriftlig rapport till den 1 februari, och på morgonen den 14 april kommer en intervju att äga rum med representanter från värdhögskolan KTH och ADOPT. Denna utvärdering fokuserar på organisation, administration och budgetfrågor. Beroende på utfallet kan ADOPTs budget justeras 20% uppåt eller nedåt. Beslutet om finansieringen från juli 2010 till juni 2013 tillkännages av VR i slutat av juni detta år.

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2010-12-20