Till innehåll på sidan

Nyheter 2013

2013-12-06: "Frontiers in Life Science Technology" workshop
KTHs Life Science Technology (LST) platform ska hålla en workshop om: “Frontiers in Life Science Technology at KTH: Imaging, Spectroscopy, Modelling and Simulations - from molecule to man” med föredrag av fyra inbjudna framstående talare, KTHs forskare och poster presentationer. Tid: 2013-12-09, 12:00-20:00. Plats: Oskar Klein Auditorium, Albanova Univ Center. ADOPT's medlemer är värmt välkomna att delta. Se även dagens program .

2013-10-25: Optik- och Fotonikdagarna i Uppsala avslutade
Svenska Optiksällskapets årliga konferens, detta år arrangerad i samarbete med PhotonicSweden och Uppsala Universitet är nu avslutad. Doc. Lech Wosinski från ADOPT var en av föredragshållarna, och Fredrik Laurell och Gunnar Björk ledde var sin session. Tio av ADOPT:s doktorander deltog också och presenterade sina resp. arbeten via postrar. Inbjudna talare var Prof. Roel Baets, Ghent University och Dr. Mike Wale från Oclaro.

2013-09-11: JORCEP samarbete resultat topp-nedladdade artikel
Som rapporterats under JORCEP 10 års jubileum den 16 augusti (länk) ett lyckat samarbetsprojekt i plasmonik pågår sedan 2010 som resulterade i många gemensamma tidskriftsartiklar och konferensbidrag, inklusive ett antal inbjudna föredrag. En av de senaste artiklar i Optics Letters har klassificerats bland "Top Downloads" i augusti 2013. Se här , också länk till artikeln .

2013-08-23: Optik och Fotonik i Sverige 2013 i Uppsala
Denna nationella konferens kommer att hållas den 22-23 oktober. ADOPTs doktorander uppmuntras delta och upp till 10 studenter sponsras med 2500 SEK var. Först till kvarn ... gäller. Läs mer

2013-08-14: Prof. Zdenek Hradil gästar ADOPT
Prof. Zdenek Hradil från Palacký University, Olomouck, Tjeckien, kommer att tjänstgöra i ADOPTs kvantoptikgrupp under september månad, inbjuden av Prof. Gunnar Björk. Prof. Hradil är en expert på kvanttillståndsrekonstruktion från mätdata och är också prefekt vid Inst. för Optik vid sitt hemmauniversitet.

2013-08-08: PIERS 2013 startar
Den 34:e Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS) 2013 startar på måndagen den 12 aug. i Kistamässan. ADOPT forskarna Lech Wosinski, Lars Thylén, och Zhangwei Yu återfinns bland organisatörerna. Bland många fokussessioner, är tre av dem organiseras av ADOPT forskare Anand Srinivasan, Gunnar Björk, Lech Wosinski och Lars Thylén. Konferensen förväntas dra 1000 gäster från fem kontinenter. Mer info: PIERS web

2013-07-23: ADOPT värd för CEWQO 2013-konferensen
Mellan 16-20 juni hölls den 20th Central European Workshop on Quantum Optics vid KTH cewqo2013.se/ . Trots namnet är detta arrangemang en internationell konferens som lockade 200 forskare från fem kontinenter till KTH. ”The Book of Abstracts” kommer snart att finnas tillgänglig på KTHs publiceringssystem DIVA, och konferensens ”Proceedings” kommer att publiceras senare i Physica Scripta.

2013-06-03: Syntune firar 10 år
Syntune som tillverkar våglängdsavstämbara halvledarlasrar firade sin 10-årsdag den 29 maj i sina lokaler i Järfälla. Företaget som nu är uppköpt av och integrerat i Finisar är ursprungligen ett spin-offföretag från KTH och IM (numera Acreo). Företaget visar lönsamhet, är växande, och tillverkar nu 100 000 laserenheter/år. Många av de anställda är tidigare studenter vid KTH, och bland gästerna fanns flera representanter från ADOPT. Vi önskar Syntune/Finisar lycka till!

2013-05-27: Seminarium om forskningsetik 11 juni
Prof. Christina Moberg från KTH kommer att ge ett seminarium of forskningsetik den 11 juni, kl. 15:30-17:30 i sal FA32 i AlbaNova. Eftersom frågor om professionell etik är allerstädes närvarande under ens arbetsliv bör etikfrågor belysas regelbundet. Av detta skäl är seminariet obligatoriskt för alla doktorander med ADOPT-finansiering och starkt rekommenderat för övriga ADOPT forskare och studenter. 

2013-05-20: Besök av ADOPTs International Scientific Advisory Board
Den 23 maj besöker ADOPT IASB centrets verksamhet i Kista för att diskutera ADOPTs resultat, forskningsinriktning och vi§sioner. Besöket kommer samtidigt att användas som en övning inför den halvtidsutvärdering Vetenskapsrådet, som är centrets största externa sponsor, har beställt inför årsskiftet. ISAB betsår av Professorerna Roberta Ramponi, Polytecnico di Milano, Thomas Ebbesen, ISIS, Strassburg, och Gert Leuchs, Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen.

2013-05-08: ADOPTs doktorander presenterar sin forskning
Den 8 maj kommer ADOPTS mastersstudenter och doktorander att presentera sin aktuella forskning i sal FA32 i AlbaNova. Dagen koordineras av Prof. Mohamed Bourennane. Programmet för dagen finns här (pdf 213 kB) .

2013-04-23: ADOPT presenterar optik och fotonik på "Future Friday"
Den åttonde " Future Friday ", som äger rum den 8 mars på KTH Kista, välkomnade hundratals unga studenter som funderar över sina högre utbildning och yrkeskarriärer. Optik och fotonik, som en möjliggörande teknik för den framtida svenska industrin, befordrades genom ADOPTs medlemmar. Prof. Jan Linnros och hans grupp, Prof. Saulius Marcinkevicius, och professor Alex Grishin delade deras instrument, resultat och passioner om sin forskning.

Forskare och doktorander från gruppen som leds av professor Jan Linnros visade sina instrument och mätteknik som gör det möjligt att direkt titta in i nano-världen. Representanter från Optik och Fotonik enhet (Prof. Saulius Marcinkevicius) förklarade fysiska bakgrunden bakom optiska effekter och demonstrerade några tillämpningar, inklusive fiberoptisk kommunikation och funktionalitet bildsystem. Prof. Alex Grishin delade hans forskningsresultat om nya magneto-optiska material med överlägsen prestanda, som har stor potential för integrerad fotonik.

2013-03-19: Carlota Canalias tilldelas Edlundska priset
Forskaren vid avdelningen för Laserfysik, Carlota Canalias, har fått Edlundska priset 2013. Edlundska priset 2013 på 90 000 kr har av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) tilldelats forskaren Carlota Canalias, Avd. för Laserfysik vid Institutionen för tillämpad fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Motivering: ”För att ha utvecklat nya icke-linjära optiska material och realiserat den första spegellösa optiska parametriska oscillatorn”. Priset kommer att delas ut vid KVAs allmänna sammankomst 17 april 2013.

2013-01-30: ADOPT-forskarmöte
På onsdagen den 30 januari välkomnas de seniora ADOPT-forskarna till Electrum för ett halvdagsmöte i seminarierum Darlington (ingång B4). Halvdagen inkluderar forskningsinformation från olika ADOPT-grupper, diskussioner, och labbesök hos Electrumgrupperna. Mötet startar med lunch i Electrumresturangen kl. 12:30.

2013-01-24: KTH och ADOPT går med i PhotonicSweden
PhotonicSweden är en organisation som samlar företag, institutioner och individer som är intresserade av optik och fotonik som vetenskaps- och teknologiplattform. Organisationen har som syfte; att vara optikens och fotonikens gemensamma röst gentemot samhället och beslutande organ på nationell och internationell nivå; att formulera en nationell forsknings- och utvecklingsagenda inom området; samt att öka samverkan mellan fotonikindustrin, akademierna, och institut. 2012 blev KTH universitetsmedlem i PhotonicSweden via ADOPT.

2013-01-15: Prof. Ari Friberg flyttar
Prof. Ari Friberg som var en av förslagsställarna till ADOPT-centret lämnar nu centret för en fortsatt gärning i Finland. Han kommer att tjänstgöra både vid Aaltouniversitetet och vid Universiteteti Joensu. Prof. Friberg har parallellt med tjänsten på KTH upprätthållit en tjänst som ”Finland Distinguished Professor” och är en mycket välrenommerad forskare inom koherensteori och nano-optik. ADOPT tackar Prof. Friberg för hans långa och framgångsrika gärning vid KTH och önskar lycka till i framtiden! 

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2013-12-06