Till innehåll på sidan

Nyheter 2014

2014-11-30: PRA Kaleidoscope väljer ADOPT-vetenskap
Physical Review A väljer varje månad ut vetenskapliga illustrationer som inte bara visar vetenskap ─ utan som dessutom är vackra. I oktober 2014 stod bl.a. ”ADOPT-konst” för estetiken. Se valda bilden .

2014-11-24: Mest nedladdad artiklar i optik bär ADOPT forskares namn
Från en brev utlyst av Optics Letters, några av sin mest nedladdad artiklar inom “integrerad optik” har skrivits av forskare från Fotonik och Mikrovågsteknik. Se artikler “Ultracompact and broadband polarization beam splitter utilizing the evanescent coupling between a hybrid plasmonic waveguide and a silicon nanowire” och “Ultracompact polarization beam splitter based on a dielectric–hybrid plasmonic–dielectric coupler” i listan .

2014-10-16: Två av Nobelprisen 2014 till fotonikrelaterad forskning
2014 års Nobelpris i fysik belönade utvecklarna av de blåa lysdioderna. Dessa små, men högintensiva ljuskällor återfinns idag i en mängd tillämpningar som spänner från bilstrålkastare över DVD (Blue ray) läsare, till vattenreningsanläggningar. ADOPT-forskaren Prof. Saulius Marcinkevicius har samarbetat med en av pristagarna, Prof. Shuji Nakamura för att karakterisera det material lysdioderna är gjorda av. 2014 Kemipris gick till utveclingen av mikroskopi med superupplösning. En av pristagarna, Prof. S. Hell är välkänd av ADOPTs forskare eftersom han besökt KTH vid ett flertal tillfällen. Det KTH-koordinerade SciLife Center har installerat ett flertal sådana mikroskop och Dr. Hans Blom, som är ansvarig för mikroskopen, arbetade i mitten av 2000-talet som postdoc i Hells grupp för att ytterligare förbättra mikroskopens prestanda. Läs mer

2014-10-01: Årets Nobelpris handlar om ljus
Nobelpriset i fysik 2014 går till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura, ”för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor”. Mer info

2014-10-01: Optik och Fotonik i Sverige 2014 i Göteborg
Denna nationella konferens kommer att hållas den 11-12 november. ADOPTs doktorander och postdocs uppmuntras delta och upp till 10 studenter/postdocs sponsras med 3000 SEK var. Först till kvarn ... gäller. Se mer info nedanför (i engelska).

Requirements: The sponsored student/postdoc must present a poster at the conference (where as usual, ADOPT and the Swedish Research Council (VR) funding should be acknowledged). 

Procedure: Send an e-mail to gbjork@kth.se to apply for sponsorship. First come, first served.

If approved, ask your supervisor to pay your conference fee and accommodation from his/her ADOPT project account. 3000 SEK will subsequently automatically be transferred back to the account. The student early bird conference fee is 1500 SEK + a 110 SEK PhotonicSweden/Swedish Optical Society membership fee to get the reduced conference price, so the sponsorship will cover your accommodation too.

The deadline for submitting a poster abstract is October 27. To read more about the conference and submission procedure follow the link http://www.photonicsweden.com/  Click on the registration link on that page to register. Click on the Preliminary Program link on the page to read more about the conference.

2014-10-01: ADOPT får nya styrelsemedlemmar
KTHs rektor har beslutat att utnämna två nya styrelsemedlemmar i ADOPTs styrelse; Dr. Magnus Breidne från Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin och Prof. Claes-Göran Wahlström, från Lunds Universitet och Lund Lasercenter. Båda två är välkända profiler inom svenska optikkretsar. De två nya styrelsemedlemmarna ersätter Dr. Emil Hällstig, Optronics AB och Prof. Sune Svanberg, från Lunds Universitet och Lund Lasercenter. Dr. Hällstig och Prof. Svanberg har båda tjänstgjort i styrelsen under sex år och har på egen begäran nu avgått. Vi tackar dem för deras långa arbete och omsorger för att få ADOPT att excellera vetenskapligt.

2014-09-23: Besök av det vetenskapliga rådet
ADOPTs internationella vetenskapliga råd, som består av professorerna Roberta Ramponi, Politecnico di Milano, Thomas Ebbesen, ISIS Strassbourg, and Gert Leuchs, Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen kommer att besöka ADOPT måndagen den 29 september. Vid besöket kommer centrets vetenskapliga framsteg och framtidsplaner att diskuteras.

2014-08-10: Gunnar Björk omvald till EOS styrelse
Prof. Gunnar Björk, som är föreståndare för ADOPT, har blivit omvald för att sitta en andra omgång i styrelsen för European Optical Society, moderorganisation till Svenska Optiksällskapet. Det som är mest angeläget för EOS är att konsolidera EOS nya kontor i Joensuu, Finland och att stärka EOS ekonomi, säger Björk.

2014-07-31: ADOPTs fotonik forskningsartikel bland de mest nedladdade för fjärde gången i år
Silicon fotonik forskargrupp vid ADOPT fått sina artiklar publicerade av OSA i "Optics Express" och "Photonics Research" rankade bland de mest nedladdade för fjärde gången i år. Den här gången artikel med titteln “Integrated photonics in the 21st century” är rankad nr 3 i mest nedladdade under maj-juni 2014 (länkar: Läs artikeln ; Se de 10 mest nedladdade papper ).

2014-06-23: Unga forskare undersöker integrerad optik hos ADOPT
Under RAYS sommarforskarskola (http://www.raysforexcellence.se/) Anton Möller och Hampus Gummesson Svensson spenderade en del av sin sommar för att forska på Kungliga Tekniska högskolan. Under handledning av Doc. Katia Gallo modellerade och undersökt de optiska vågledare i ferroelektriska kristaller.

Anton Möller och Hampus G. Svensson

2014-06-17: ADOPT får fortsatt finansiering
Den 16 juni presenterade Vetenskapsrådet (VR) resultatet av halvtidsutvärderingen av 2008 års Linnémiljöer. Om ADOPT skrev utvärderingspanelen: “The ADOPT centre has been able to consolidate a substantial critical mass of research in photonics materials, quantum photonics and nanophotonics and has established an exciting research programme that generates high impact results, raising ADOPT to the position of one of the world leaders in the field.” Med utvärderingen som grund har VR:s styrelse  beslutat att fortsätta stödja ADOPT på nuvarande finansieringsnivå tills i juni 2018. Läs mer om utvärderingen

2014-06-11: ADOPT sponsrar resor till JORCEP workshop
ADOPTs styrelse har beslutat att stödja och uppmuntra samarbeten med Joint Research Center in Photonics  (JORCEP) genom att sponsra ADOPT-forskare som önskar delta i JORCEP workshop. Evenemanget kommer att äga rum i år den 29 augusti i Canton Kina. 40 kSEK finns avsatta och man kan få upp till 8 kSEK/resenär. Den som söker sådana medel är ombedd att maila Gunnar Björk (gbjork@kth.se). Först till kvarn gäller.

Mer (i Engelska):

As every year we are planning to organize a JORCEP workshop in China. The workshop will take place on August 29th, 2014 at South China Normal University in Guangzhou (Canton), China, and is organized in connection to "The 35th Progress In Electromagnetics Research Symposium" (PIERS 2014), 25-28 August 2014 (http://piers.org/piers2014Guangzhou/).

JORCEP, The Joint Research Center of Photonics (http://www.jorcep.org/index.html) is a research and education collaboration between the Royal Institute of Technology, Zhejiang University and Lund University in the areas of nanophotonics, plasmonics, optical metamaterials, optical networking, biophotonics and environmental monitoring.

The goal of this workshop is to report and discuss the results of ongoing research in the cooperation projects as well as to explore new areas of collaboration and propose new collaboration projects.

We would like to extend this invitation to all of you who are working in the research groups active within the Center, but also new researchers from the broad field of photonics who would like to get engaged in the Center’s activities. 

Workshop responsible at KTH: Lech Wosinski (lech@kth.se)

2014-06-03: Prof. Thomas Ebbesen vinner Kavlipriset
Den 29 maj tillkännagav den Norske Videnskaps-Akademi att Prof. Thomas Ebbesen vunnit 2014 års Kavlipris i Nanovetenskap. Prof. Ebbesen ingår i ADOPTs vetenskapliga styrgrupp. Våra varmaste gratulationer! Läs mer .

2014-05-30: ADOPTs forskningsartikel lyfts fram, igen
Artikeln skriven av Lars Thylén and Lech Wosinski om “Integrated photonics in the 21st century” på forskning tidskrift “Photonics Research” är bland de mest nedladdade i april månad. Se artikeln . Se de 10 mest nedladdade i aprils “Photonics Research” .

2014-05-09: ADOPTs forskning bland mest nedladdade
ADOPTs forskningsartikel av Fei Lou et al är rankad nr 4 i mest nedladdade bland alla artikler publiceras av Optics Express. Det visas av aprils statistiken. I artiklen föreslås en ny typ of optisk skivresonator baserade på metalldielektrisk flerskiktsstruktur. På grund av sin plasmonisk egenskap, kan resonatorn har optiska resonanser nära telekommunikations våglängd (1550nm) med en skivradie mindre än 100nm. Se artikeln . Se listan av topp nedladdade .

2014-03-11: Lunds Optopubar återupptas
Optovännerna i Lund följer vårt exempel och återupptar därför Optopubarna i Skåne. Första puben blir den 25 mars hos Axis Communications AB, Emdalavägen 18, Lund. Om du skulle ha vägarna förbi och vilja delta kontakta då Daniel Karlsson, DK@GASPOROX.se

2014-02-24: Elektroniktidningen uppmärksammar kiselfotonikföretag i Kista
Elektroniktidningen har besökt Kista för att ta pulsen på de startupföretag inom kiselfotonik som etablerats där. Fyra företag presenteras. Två av dem står ADOPT-forskare bakom. Läs mer (pdf 3,0 MB)

2014-02-18: Optopub hos ACREO 27 februari
Optopub hos ACREO 27 februariNästa Optopub hålls hos ACREO den 27 feb. med början 17:30. Vi får höra föredrag från Scint-X och Huawei Technologies Sweden AB. Anmäl dig om du vill ha mat och dryck (ADOPT bjuder) på http://www.doodle.com/h7q6h5z4vus54iqe. Läs mer

2014-02-17: NTNUs topp forskare affilieras hos Laserfysik
Professorerna Ulf Österberg och Ursula Gibson från NTNU i Trondheim kommer att verka som affilierade professorer i Laserfysikgruppen på KTH under 2014.  Österbergs arbete är fokuserat på THz-generering med icke-linjära optiska metoder och Gibsons forskning handlar om en ny typ av optisk fiber med kiselkärna för ljustransport i mellan-IR-området  och avancerad tunnfilmsteknik.

2014-02-17: Isabel Carvalho besökt ADOPT
Isabel Carvalho från PUC i Rio de Janeiro har besökt KTH och ADOPT under fyra veckor i januari och februari och arbetat med Walter Margulis med elektrooptiska fibrer och Michael Fokine med plasmoniska fibersensorer.

2014-01-23: Karriärsseminarium av Dr. Annika Vänje från KTH:s Enhet för Ergonomi
Annika Vänje kommer onsdagen den 12 feb. att ge ett seminarium med temat ”Addressing gender” i sal 431 kl. 10:00-12:00. För såväl män som kvinnor kommer genusfrågor att uppstå under karriären både som anställd och som arbetsledare. Annika, som studerat sådana frågor från ett arbetsperspektiv, är en av landets kunnigaste inom området. Seminariet rekommenderas starkt för alla ADOPT:s forskare och är obligatoriskt för ADOPT:s doktorander. Välkomna!

2014-01-21: ADOPT blir halvtidsutvärderat
På onsdagen den 29 jan. kommer en expertgrupp om sex personer till KTH för att utvärdera ADOPT för Vetenskapsrådets räkning. Denna gång ligger utvärderingens fokus på de vetenskapliga framgångarna och den vetenskapliga kvalitén. I juni kommer VRs styrelse besluta om den fortsatta finansieringen för de 20 Linnécenter som utvärderas. Håll tummarna ...

2014-01-15: 3:e ADOPTs Vinterskolan hanterar fullt om kisel
ADOPTs vinterskolan med tema “Kisels ljusa framtid”  äger rum från den 23 till den 26 januari i Romme Alpin skidort. Bland evenemangets nästan 60 deltagare är de flesta doktorander inom ADOPT. Både klassiska egenskaper och nya tillämpningar av kisel inom optik och fotonik kommer att presenteras i 14 inbjudna föredrag av både nationella och internationella talare. Studenterna kommer också att engagera sig i aktiva diskussioner och tävlingar kring kiselteknologin. Mer info

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2014-11-30