Till innehåll på sidan

Nyheter 2015

2015-12-20: Horizon 2020 möte om forskningsstöd för ICT
Den 28 januari 2016 inbjuder Vinnova och Stockholms universitet till ett informationsmöte om forsknings- och innovationsstöd för ICT inom ramen för Horizon 2020. Läs mer .

2015-12-11: ADOPT-forskare diskuterar korsbefruktningen mellan vetenskap och konst
I Sveriges Radios program “Nobel 2015: Inspiration och korsbefruktning”, diskuterar ADOPTs föreståndare Prof. Gunnar Björk relationerna mellan vetenskap och konst med konstnären Olafur Eliasson. Diskussionen återfinns 11:50 minuter in i programmet som man kan lyssna på här .

2015-12-09: ADOPTs styrelse söker ny koordinator
Efter tio år som koordinator för ADOPT har Prof. Gunnar Björk valt att träda tillbaka. ADOPTs styrelse söker därför efter hans efterträdare. Intresseanmälningar och förslag skickas till styrelsens ordförande, Prof. Gunnar Landgren, gl@kth.se, innan 2016-01-13. Läs mer om önskad profil (pdf 93 kB) .

2015-11-20: ADOPT bidrar till Ljusfestival i Dome of Visions
När vintermörkret lägger sig över Stockholm passar vi på att uppmärksamma ljuset. FN har utropat 2015 till ljusets år för att öka uppmärksamheten kring forskning kring ljus och utvecklingen inom ljusbaserad teknik och den betydelse som forskningar har för ett framtida hållbart samhälle. Forskning med koppling till ljuset spelar en avgörande roll när utmaningar inom energi, utbildning, jordbruk och hälsa och har spelat en stor roll för en revolutionerande utveckling inom medicin och kommunikationsteknik och ljuset har en central roll i framtidens samhällsbyggande.

Vi lyfter fram alla dessa aspekter i en serie föreläsningar. Vi kommer också att ha demonstrationer och utställningar under hela veckan. Kvällstid lyser vi upp Dome of Visions med hjälp av en ny installation som Ljuslaboratoriet på KTH producerar. Läs mer nedan.

Besök domeofvisions.se för mer information om Dome of Visions och våra spännande aktiviteter. Besök Mer information:  www.light2015.org  or  www.ljus2015.se för mer information om Internationella Ljusåret.

  • 23/11 17.30 – 18.30 Light - a Solution to most of Mankind’s Challenges, Professor Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH, berättar om ljusets stora betydelse när framtidens utmaningar ska mötas.
  • 24/11 17.00 – 18.30 Energy and Light: Hur kan modern teknik och nya typer av belysning sänka energiförbrukningen? Med Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH och Christofer Silfvenius, Energimyndigheten.
  • 25/11 17.00 – 18.30 Light for health: Ljuset har en stor betydelse för vår hälsa både i förebyggande syfte och inom sjukvården. Med Professor Fredrik Laurell, KTH och Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH.
  • 26/11 17.00 – 18.30 Light in Arts and Architecture: Ljusets betydelse för arkitekturen och byggandet. Med Rodrigo Muro, Ljuslaboratoriet, KTH och curator Björn Norberg, Dome of Visions.
  • 27/11 17.30 – 18.30 Light in science: Aktuell ljusforskning presenteras av professor Gunnar Björk, KTH.
  • 28/11 14.00 – 15:00 Light particles heavily impacting our lives: Inspiring overview of how light particles, the photons, heavily impact information and communications, clean tech, lighting, industry and the life sciences. Med Pierre- Yves Fonjallaz, PhotonicSweden.

2015-09-26: ADOPT sponsrar resor till JORCEP workshop
ADOPTs stödjer och uppmuntrar samarbeten med Joint Research Center in Photonics  (JORCEP) genom att sponsra ADOPT-forskare som önskar deltaga i JORCEP workshop. Evenemanget kommer att äga rum i år den 19 november i Hong Kong. 30 kSEK finns avsatta och man kan få upp till 10 kSEK/resenär. Den som söker sådana medel är ombedd att maila Gunnar Björk (gbjork@kth.se). Först till kvarn gäller.

Mer (på Engelska):

As every year we are planning to organize a JORCEP workshop in China. The workshop will take place on November 19th, 2015 at Chinese University of Hong Kong in Hong Kong, and is organized in connection to the largest conference in the Asia-Pacific region on optical communication, photonics and relevant technologies, ACP, November 19-23, 2015. (http://www.acp-conf.org/).

JORCEP, The Joint Research Center of Photonics (http://www.jorcep.org/index.html) is a research and education collaboration between the Royal Institute of Technology, Zhejiang University and Lund University in the areas of nanophotonics, plasmonics, optical metamaterials, optical networking, biophotonics and environmental monitoring.
The goal of this workshop is to report and discuss the results of ongoing research in the cooperation projects as well as to explore new areas of collaboration and propose new collaboration projects.

Workshop organizers: Erik Forsberg (erik.forsberg@jorcep.org) from ZJU and Lech Wosinski (lech@kth.se) from KTH.

2015-09-21: Sir Michael Berry föreläser vid Albanova
Michel Berry som förmodligen är bäst känd för sitt arbete om geometriska faser, den s.k. Berry-fasen, och för sina arbeten om singulariteter i EM-fält, håller ett föredrag med titeln “Nature’s optics and our understanding of light” kl. 15:15, torsdagen den 24 sept i Oskar Klein-salen. Berry är en exceptionell talare (och tänkare) så detta är ett föredrag de flesta ADOPT-forskare inte vill gå miste om.

2015-09-18: ADOPT medverkar i Forskarfredag
Det EU-initierade och medfinansierade eventet Forskarfredag (Researchers Night) fyller tio år och kommer att hållas i länder over hela Europa den 25 September. I Sverige kommer aktiviteter pågå på mer än 20 olika platser, bl.a. på Medborgarplatsen i Stockholm. Marcin Swillo och Gunnar Björk kommer där att hålla demonstrationer av ljusets våg-partikeldualitet samt om Heisenbergs osäkerhetsrelation. Läs mer  

2015-09-18: ADOPT hjälper IEEE Photonics Society och Acreo att visa tjejer fotonikens spännande möjligheter
Den 7 oktober arrangerar IEEE Photonics Society ett världsomspännande event “Introduce a girl to the exciting world of Photonics”. I Stockholm är det ACREO som tagit på sig rollen som värd, och med hjälp av föreläsningar, experiment och några av ADOPTS demonstratorer kommer de att visa tjejer olika aspekter och möjligheter fotoniken erbjuder. Läs mer

2015-09-05: ADOPT medlemmar bidrar till Fysik i Kungsträdgården 2015
"Den 5 september arrangerades ett fysikevenemang i Kungsträdgården, en välbesökt tradition sedan många år, som överraskar många förbipasserande. Ett hundratal forskare och studenter engagerade sig för att presentera aktuell forskning och fysikdemonstrationer för en bred publik. I sju tält presenterades spännande fysik från astronomiföredrag och solobservationer i söder till partikelfysik i norr." Marcin Swillo, Fredrik Laurell, och Reza Sanatinia från ADOPT deltar i evenemanget.  Mer info

2015-09-03: Optik och Fotonik i Sverige 2015 vid KTH
Denna nationella konferens kommer att hålla den 28-29 oktober. ADOPTs doktorander uppmuntras delta och upp till 15 doktorander sponsras med 1500 SEK var. Först till kvarn ... gäller.

Mer info:

Requirements and procedure for ADOPT sponsoring of Optics and Photonics in Sweden 2015:

The sponsored student must present a poster at the conference (where as usual, ADOPT and the Swedish Research Council (VR) funding should be acknowledged).

Send an e-mail to gbjork@kth.se to apply for sponsorship. First come, first served.

If approved, ask your supervisor to pay your conference fee from his ADOPT project account. 1500 SEK will subsequently automatically be transferred back to the account. The student early bird conference fee is 1200 SEK excluding VAT (that KTH does not pay) so the sponsorship will cover the personal membership to PhotonicSweden that gives you the discounted conference fee too.

The deadline for submitting a poster abstract is September 28. To read more about the conference and submission procedure follow the link http://www.photonicsweden.com/files/OPS2015/preliminary_programme_OPS_2015.pdf.  A link on p. 3 of this document will lead you to the registration web-page.

2015-09-02: Doktorandkurs i ”Managing the Innovation Process”
Många av ADOPTs doktorander kommer att anställas av industrin som innovations- och forskningsansvariga. Denna kurs syftar till att ge en insikt i något de flesta doktorander inte kommer att stöta på förrän de disputerar  – innovationsprocessen i företag, hur forskning och utveckling styrs, liksom insikter om hur nya företag startas och organiseras. Kursen startar den 12 oktober.  Läs mer (docx 16 kB) Schema 2015 (doc 643 kB) .

2015-07-20: Näringsdepartementet söker kunskap om fotonik
Som underlag för Forsknings- och Innovationspropositionen i höst inbjuder näringslivsdepartementet till diskussioner om ”Key enabling technologies”. Diskussionen kommer bl.a. handla om hur dessa bör definieras och hur de bidrar till tillväxt och fler jobb inom industrin. Alla intresserade är välkomna att delta. Tid och plats: Torsdag 27 augusti kl 10.00 - 13.30 på Swedish ICT, Electrum, Kistagången 16, Kista. Hiss B, våning 6. Anmäl dig senast den 20/8 på doodle.com/44vme4hzeet6vxia

2015-06-17: Genombrott i InP/Si heteroövergångs fotodiod från ADOPT forskare
En InP/Si heteroövergångs fotodiod (HJPD) har fabricerats av CELOG-tekniken av Dr. Yan-Ting Sun, Giriprasanth Omanakuttan och Professor Sebastian Lourdudoss från  Halvledarlaboratoriet vid ICT skolan. Defekttätheten vid övergången mellan InP och Si reducerades med hjälp av CELOG och en foto-respons observerades för första gången i InP/Si HJDP. Resultaten som publicerades i Applied Physics Letters Vol.106, p213504, 2015  har uppmärksammats i tidsskriften Semiconductor-Today  av redaktören för tidsskriften.

Top-view SEM image of engineered seed InP/Si substrate for CELOG with Si surface exposed as circular openings in InP seed layer. Dashed lines indicate directions of growth initiated from surface of seed InP mesa. Inset: SEM/EDS mapping of InP and Si distribution. (b) Schematic cross-section n-InP/p-Si HJPD, not to scale.

2015-06-11: Norminering - bästa exjobbsarbete i optik och fotonik 2014/2015
Som ni säkert redan känner till, delas priset ut till ett examensarbete, vid ett universitet eller en högskola, inom området optik, optronik och fotonik och som ska ha varit klart och godkänt under det gångna läsåret (lå 2014/15). Priset ska gå till det arbetet som bedöms mest prisvärt ur olika synpunkter, till exempel, samhällsnyttighet, möjlig praktisk tillämpning, ingenjörsmässighet samt hög teknisk-vetenskaplig nivå. Hänsyn kommer också att tas till rapportens kvalitet (språk, disposition mm). Huvudpriset består normalt av ett diplom och ett personligt stipendium på 6,000 kr. Ytterligare ett eller två priser om 2,000 kr kan också delas ut.

Nominering till priserna sker via kontaktpersoner vid landets högskolor och universitet och beslutet tas av en speciell kommitté med representanter för både skolorna och för industrin.

Nomineringarna ska ha inkommit till PhotonicSweden senast den 31 juli 2015. Vi ber er läsa statuterna (bifogade) och skicka era förslag per mejl så snart som möjlig till Petra Bindig på adressen petra@photonicsweden.org  och till Jens Tellefsen på adressen jate@kth.se.

Steg 1: Alltså, vi ber er att nominera mycket goda exjobbsrapporter samt deras författare, klara och godkända under läsåret 14/15, i elektronisk form dels till Petra Bindig och dels till Jens Tellefsen senast sista juli. Varje högskola/universitet kan förslå högst två kandidater. Sprid gärna detta meddelande för kännedom till tänkbara intressenter och kollegor.

Steg 2: Vi samlar de inskickade förslagen från hela landet och låter dom granskas av en jury som utses av PhotonicSweden och som i sin tur utser årets pristagare.

www.photonicsweden.com/files/Annons_Exjobbspris_15.pdf
www.photonicsweden.com/files/PhoSwe_exjobbsprisstatuter_15.pdf

2015-05-18: ADOPTs forskare pratar om fotonik på Vetenskapsradion
Lyssna på intervjun " Fotonik - ljus i stället för el " från Sverigesradio.

2015-04-21: Nobelmuseet firar Kulturnatten med ljusföredrag
Lördag kväll, den 25 april, kommer Nobelmuseet som del av Stockholms kulturnattsfirande att anordna en hel kväll av ljus, optik, och fotonikrelaterade aktiviteter. Bl.a. kommer Prof. Gunnar Björk vid ADOPT-centret att berätta om Albert Einsteins insatser för optiken som gav honom 1921 års Nobelpris i fysik. Se hela kvällsprogrammet .

2015-04-08: ADOPT uppfostrar unga forskare
Anton Möller, 18, from Sandbackaskolan, Arvidsjaur, won the Swedish largest competition for young talents in science and technology “Utställningen Unga Forskare”, and now counts among 80 of the world’s most accomplished high-school students who shall gather at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the Research Science Institute (RSI) summer program.

The Unga Forskares Prize recognized Anton’s scientific achievements in “Modelling Three-Wave-Mixing Processes in Nonlinear Optical Crystals” with the following motivation: “The contribution has a remarkable scientific height and set exceptionally high demands in the mastering of very advanced concepts”. Anton developed his research as an Affiliate Young Scholar at KTH (Norrbottens Läns Arbetsstugor and Rotary Arvidsjaurs Ungdomsstipendium) in the framework of Katia Gallo’s ADOPT project “Engineering polarization entanglement in LiNbO3 devices”.  Press meddelanden

2015-04-01: ADOPTs forskare skriver artikel som popularisera fotonik
Inom ramen för att uppmärksamma Ljusåret 2015 och popularisera ämnet fotonik har två ADOPT forskare Lars Thylén och Lech Wosinski skrivit en artikel "Nästa tekniksprång kommer med fotoniken", som publicerades i Forskning & Framsteg Mars 2015. Se artikeln.

2015-02-12: ADOPT firar Ljusåret
FN har deklarerat 2015 som det internationella året av ljus och ljus-baserade tekniker (IYL2015, www.light2015.org ) för att öka medvetenheten om vikten av ljus för mänskligheten och hur ljus kan hjälpa bilda vår framtid. För aktiviter inom sverige, see www.ljus2015.se . Ann-Marie Pendrill nationellt resurscentrum för fysik lund universitet (ann-marie.pendrill@fysik.lu.se) och Petra Bindig PhotonicSweden (petra@photonicsweden.org) är landet's kontakter angående årets firande.

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2015-12-20