Till innehåll på sidan

Kontakt

Centrumföreståndare

Prof. Gunnar Björk
08-790 4080

gbjork@kth.se

Biträdande Centrumföreståndare

Prof. Fredrik Laurell
08-5537 8153

fl@laserphysics.kth.se

Forskarskoleansvarig

Prof. Sebastian Lourdudoss
08-790 4349

slo@kth.se

Koordinator Funktionella Optiska Material

Prof. Fredrik Laurell
08-5537 8153

fl@laserphysics.kth.se

Koordinator Kvantinformation och Kvantkommunikation

Prof. Gunnar Björk
08-790 4080

gbjork@kth.se

Koordinator Närfältsoptik

Prof. Ari Friberg
08-790 4191

atf@kth.se

Koordinator Nanopotiska Komponenter

Doc. Min Qiu
08-790 4068

min@kth.se

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2009-10-02