Till innehåll på sidan

Mål och visioner

Vår vision är att centret ska vara en sammanhållande enhet för den optik- och fotonikforskning som bedrivs på KTH i Kista och på KTH och SU i Albanova.

De utvärderingar av forskning som gjordes under våren 2008 visar klart att inom de områden vi valt att verka inom är vår forskning internationellt ledande. De problem vi valt ut att bedriva forskning kring är alla långsiktiga och grundläggande. Några är av den art att inga resultat kan garanteras, men om projekten lyckas kommer de att ha stor inverkan både interdisciplinärt och kommersiellt. Centrets dedikerade finansiering kommer i första hand att användas för att nyrekrytera unga forskare och doktorander.

Några specifika roller centret kommer att ta är att:

  • Erbjuda en stabil bas, resurs- och kompetensmässigt, för grundläggande vetenskap och teknologi som har potential att utvecklas mot tillämpningar och produkter.
  • Driva på den kontinuerliga förnyelsen av forskningsbasen som är så viktig för att långsiktigt kunna ligga i den vetenskapliga framkanten. Detta kräver en strategi och ett incitament för att utveckla medarbetarna inom centret, samt en gemensam strategi och vision för nyrekrytering.
  • Att offensivt tackla det uppenbara faktum att forskningsområdet har en mycket sned könsfördelning. Detta kommer till del att ske genom att identifiera framgångsrika kvinnor i området och försöka knyta dem till centret genom att erbjuda dem tjänster som ger möjlighet till befordran. Samtidigt kommer centret erbjuda kvinnliga doktorander karriärsrådgivning för att förmå duktiga kvinnliga doktorander att våga satsa på en akademisk karriär.
  • Förenkla interdisciplinära projekt och samarbetsprojekt mellan forskare i Albanova och i Kista.
  • Stödja och delta i Forskarskolan för Fysik i KTH.
  • Verka som en nationell utbildnings- och kompetensbas inom optik- och fotonikområdet och serva svensk industri och samhälle med den kunskap och utbildning de efterfrågar.

Forskningsprojekten kommer att vara grundläggande och nyfikenhetsdrivna. Centrets honnörsord är excellens och innovation.

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2013-08-29