Till innehåll på sidan

Sponsorer

Linnécentret i Avancerad Optik och Fotonik, ADOPT, stöds sedan 1 juli 2008 av Vetenskapsrådet med 9 MSEK/år.

KTH medfinansierar centret med 1 MSEK/år i direkt stöd, och skolan för Informationsteknik och Kommunikationsteknik vid KTH bidrar också med 1 MSEK/år i direkt stöd.

Stockholms Universitet medfinansierar centret med en forskarassistenttjänst.

Större delen av ADOPTS forskning finansieras av forskningsprojektbidrag som centrets forskare erhållit från externa forskningsfinansiärer nationellt och internationellt i konkurrens med andra forskare.

Innehållsansvarig:Max Yan
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2010-01-26