Till innehåll på sidan

CEKERT

CEKERT, Centrum för Kärnenergiteknik, är ett samarbetsforum för forskning och utbildning inom området kärnenergiteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. CEKERT:s verksamhet bedrivs genom regelbundna, kvartalsvisa styrelsemöten där företrädare för forskargrupper på KTH samt externa partners, verkar.

Uppdrag

CEKERT:s uppdrag är att utveckla utbildning, forskning samt teknik för att stödja en hållbar, säker och ekonomisk drift av våra nuvarande samt framtida kärnkraftverk. För att kunna uppnå detta strävar vi efter att etablera och upprätthålla samarbeten inom olika discipliner och forskningsområden på KTH. Något som vi tror i sin tur kan leda till att KTH:s position stärks på den nationella samt internationella kärnenergiteknik-arenan.

Följande avdelningar är representerade i CEKERT:s styrelse

Samarbete