Centrum för Hållbar Luftfart

I takt med att bostadsområden alltmer närmar sig landets flygplatser finns det behov av att utveckla luftfarten för att minska buller och utsläpp. Trafikverket och KTH har därför skapat ett centrum för hållbar luftfart.

- Det finns ett behov av en samordnad svensk forskning kring flygets miljökonsekvenser, särskilt buller. Buller och utsläpp kring flygplatser är ett växande problem speciellt i våra storstadsområden, säger Rami Yones på Trafikverket.

Centret kommer att kunna generera samhällsnytta både i ett kort och långt perspektiv, och både i ett lokalt och internationellt perspektiv. I ett första steg kan centret verka för att idag känd kunskap tillämpas för att minska buller och miljöbelastning från flyg. I ett längre perspektiv kommer centrets forskning att leda till ny kunskap inom området. Den nya kunskap som byggs upp kommer att vara till direkt nytta för närmiljön nationellt till exempel vid Arlanda men även internationellt.

- För att påverka buller och utsläpp från flygtrafiken kan dels mer långsiktiga insatser göras med forskning kring bland annat tystare motorer på flygplan. Åtgärder som kan ge resultat på kortare sikt handlar dels om samverkan med boende kring en flygplats samt hur flygbanor kan optimeras för att minimera buller och utsläpp, säger föreståndaren för det nya centret professor Mats Åbom, KTH.