Organisation och partners

Centrets organisation består av en ledningsgrupp, en styrelse samt ett programråd. Styrelsen består av representanter från centrets partners, Trafikverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Swedavia och KTH.

Nedan finner du kontaktuppgifter till ledningsgruppen och styrelsen.

Parter som ingår i centret

Ledningsgruppen

Föreståndare

Biträdande föreståndare och ordf i beredningsgrupper

Pernilla Ulfvengren
Pernilla Ulfvengren
universitetslektor 08-7907840
INDEK
Evelyn Otero Sola
Evelyn Otero Sola
universitetslektor, bitr

Styrelsen

Ordförande

Johan Holmér
Johan Holmér
Strategisk planerare på Trafikverket 076-10 98 35

Styrelseledamöter

Göran Finnveden, KTH, professor & vice-rektor för hållbar utveckling

Marie Hankanen, Transportstyrelsen, sakkunnig miljö

Angela Hillmyr, Chalmers tekniska högskola, prefekt vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Sven Hunhammar, Trafikverket, måldirektör

Gunnar Olsson, LFV, Team manager ATM Development/ R&I manager

Programrådet

Johan Arnqvist, Uppsala universitet

Henrik Ekstrand, Chalmers

Jens Forssén, Chalmers

Tomas Grönstedt, Chalmers

Lisa Johansson, Naturvårdsverket

Bengt Moberg, Vernamack AB

Lena Mårtensson, KTH

Anette Näs, Svedavia

Evelyn Otero, KTH FoF

Valentin Ploishchuk, Linköpings universitet

Bo Redeborn

Johan Rignér, Natmer AB

Jonas Åkerman, KTH

Ulf Olofsson, KTH

Innehållsansvarig:Evelyn Otero Sola
Tillhör: Centrum för Hållbar Luftfart
Senast ändrad: 2020-04-27