Source: Lundberg Design

Välkommen till KTH Järnvägsgruppen

KTH Järnvägsgruppen är ett multidisciplinärt centrum för forskning och utbildning inom järnvägen med mer än 25 år erfarenhet. Det består av tio forskargrupper  som var och en representerar en eller fler ämnessområden. Tillsammans sträcker sig kompetensen i princip över alla områden inom järnvägstekniken.

Presentationer från vårseminarier

Presentationer från tidigare års vårseminarier finns i arkivet​​​​​​​ ​​​​​​​

Även presentationer från 2021 är med nu!

Rapporter om nya stambanor

Rapporter om nya stambanor som KTH Järnvägsgruppen har tagit fram kan laddas ned här:

Länk till sidan med filerna