Elektriska fältmätningar i rymden

Tid: On 2018-04-11 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Göran T Marklund - Skolan för Elektroteknik och datavetenskap, KTH

Plats: Sydöstra galleriet, KTH Biblioteket

Experimentell rymdforskning har utvecklats av behovet att kunna göra mätningar av universella plasmaprocesser, till exempel de som driver soleruptioner och polarsken på jorden. Elfälts-instrument från KTH klarlägger processerna ovan som ingår i solens växelverkan med jorden. Denna kunskap är viktig för att kunna minimera solstormars skador på infrastruktur, såsom utslagning av satelliter, avbrott i elkraftnät, samt störningar i GPS-navigering.

2018-04-11T12:15 2018-04-11T13:00 Elektriska fältmätningar i rymden Elektriska fältmätningar i rymden
Till sidans topp