Utbildning

Masterprogrammet Aerospace Engineering

Detta masterprogram erbjuder många rymdrelaterade kurser, och ett av kursens fyra spår är RYMD. Kurserna har stor bredd, med bland annat rymdteknik, rymdfarkosters dynamik, systemintegration, rymdfysik, rymdmiljö, rocket propulsion, bemannad rymdfart, GNSS och fjärranalysteknik. I ansökningsomgången HT14 bland externa, mest utländska, studenter var masterprogrammet Aerospace Engineering KTH:s mest populära med över 300 sökande. Christer Fuglesang är programansvarig.

Master's programme in Aerospace Engineering

Övriga rymdrelaterade kurser

Det finns ytterligare ett antal kurser med stark rymdanknytning som ges av forskare och lärare knutna till KTH Rymdcenter, bland annat relaterade till astropartikelfysik, rymdplasma och solsystemets fysik. Dessa ges i huvudsak för studenter på grund- och masternivå, speciellt på masterprogrammet i elektrofysik. Inom master programmet för Transport och geoinformatik ingår också rymdrelaterade kurs i t.ex. fjärranalys och GNSS.  

Nyligen inleddes diskussioner om att inrätta en speciell kurs för doktorstuderande med ett övergripande rymdinnehåll. En kurs i fjärranalys tillsammans med Tsuinghuauniversitet i Peking håller på att utvecklas som en del i KTH-Tsuinghuas virtuella campus. Det kan finnas möjlighet till fler gemensamma rymdrelaterade kurser framöver.

Kurser inom partikel och astropartikelfysik

REXUS/BEXUS

Svenska Rymdstyrelsen tillsammans med tyska DLR och i samarbete med ESA anordnar årligen ett studentprogram där studenter vid universitet i ESA:s medlemsländer och samarbetsländer ges möjlighet att utföra experiment på ballonger och raketer från Esrange. KTH har deltagit i programmet de senaste sju omgångarna och alla gångerna kommit väl i urvalet.

Här kan du läsa mer om REXUS experimenten

Dessa projekt med rymdexperiment är intressanta såväl för studenternas utbildning som för synlighet och kontakter inom KTH. Projekten har attraherat studenter från Elektro, Flyg- och rymdteknik, mekanik, fysik, mm. En viktig del av REXUS-projekten är ”outreach”, där projekten har lyckat att nå ut till diverse målgrupper, från studenter vid KTH och andra högskolor, till gymnasielever och allmänheten i stort.

Rexus Bexus - unikt europeiskt studentprogram

REXUS/BEXUS - Rocket and Balloon Experiments for University Students

Studentsatellit

Många universitet i världen har byggt små satelliter som kallas Cubesats, dock ännu ej någon i Sverige. KTH Rymdcenter tar nu initiativet till att bygga en Cubesat där mycket av arbetet ska göras av studenter i mindre projektgrupper. Projektet startade 2015 och leds av den erfarne projektledaren Sven Grahn. 

MIST - KTH Rymdcenters studentsatellit

Till sidans topp