Till innehåll på sidan

SD2905 Bemannad rymdfart

Under vårterminen ges årligen kursen SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp. En viktig del av kursen är ett projektarbete som utförs i grupper av 4-6 studenter.

Eleverna delas in i två lag som består av olika undergrupper. Tillsammans måste grupperna lösa en större frågeställning eller ett problem. Projektarbetet redovisas i slutet av kursen under en konferensdag.

Rapporterna från grupparbetena hittar du här: SD2905 Human Spaceflight

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2020-10-22