Till innehåll på sidan

Utbildning

Masterprogram

KTH erbjuder flera masterprogram med koppling till rymden.

Flyg- och rymdteknik

Mastersprogrammet i Flyg-och rymdteknik erbjuder många rymdrelaterade kurser, och ett av kursens fyra spår är RYMD. Kurserna har stor bredd, med bland annat rymdteknik, rymdfarkosters dynamik, systemintegration, rymdfysik, rymdmiljö, raketframdrivning, bemannad rymdfart, GNSS och fjärranalysteknik. Programmet är ett av KTHs absolut populäraste, framförallt bland externt sökande studenter (mestadels utländska), med normalt 70-80 nya studenter varje år. Christer Fuglesang är sedan 2013 programansvarig.

Läs mer: Aerospace Engineering

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik

Masterprogrammet i "Elektromagnetism, fusion och rymdteknik" erbjuder ett spår inom rymdteknik och rymdforskning, där vissa kurser är gemensama med masterprogrammet i flyg- och rymdteknik.

Läs mer: Electromagnetics, Fusion and Space Engineering

Transport och geoinformatik

Inom Masterprogrammet för Transport och geoinformatik ingår också rymdrelaterade kurser i t.ex. fjärranalys och GNSS. Dessutom kan studenterna göra examensarbete inom t.ex. jordobservation, GNSS eller satellit gravimetri.

Läs mer: Transport and Geoinformation Technology

Subatomic & Astrophysics (Spår inom masterprogrammet Teknisk fysik)

Subatomic and Astrophysics är ett spår inom masterprogrammet Teknisk Fysik där man får lära sig fundamental kunskap från de minsta skalorna till de största skalorna i universum genom att försöka besvara frågor om universums ursprung och öde, samt hur byggstenarna i universum fungerar. Det erbjuds kurser inom både teoretisk och experimentell fysik.

Läs mer: Subatomic & Astrophysics

Övriga rymdrelaterade kurser

Det finns ytterligare ett antal kurser med stark rymdanknytning som ges av forskare och lärare knutna till KTH Rymdcenter. Ett antal fördjupningskurser ges av forskare/lärare knutna till KTH Rymdcenter, bland annat relaterade till astrofysik, astropartikelfysik, rymdplasma och solsystemets fysik, framdrivning, jordobservationsteknik, mm.

Nyligen inleddes diskussioner om att inrätta en speciell kurs för forskarstuderande med ett övergripande rymdinnehåll som ska kunna läsas av de flesta inom Rymdcentret. 

MOOC

KTHs första MOOC (Massive Open Online Course) gavs under april-maj 2016 med namnet Human Spaceflight – an Introduction med Christer Fuglesang som lärare. Samma kurs kommer att ges för tredje gången under hösten 2018. Diskussioner pågår om att göra fler MOOC inom rymdområdet.
 

REXUS/BEXUS

Svenska Rymdstyrelsen tillsammans med tyska DLR och i samarbete med ESA anordnar årligen ett studentprogram där studenter vid universitet i ESA:s medlemsländer och samarbetsländer ges möjlighet att utföra experiment på ballonger och raketer från Esrange. KTH har deltagit i programmet de senaste sju omgångarna och alla gångerna kommit väl i urvalet.

Här kan du läsa mer om REXUS experimenten

Dessa projekt med rymdexperiment är intressanta såväl för studenternas utbildning som för synlighet och kontakter inom KTH. Projekten har attraherat studenter från Elektro, Flyg- och rymdteknik, mekanik, fysik, mm. En viktig del av REXUS-projekten är ”outreach”, där projekten har lyckat att nå ut till diverse målgrupper, från studenter vid KTH och andra högskolor, till gymnasielever och allmänheten i stort.

Rexus Bexus - unikt europeiskt studentprogram

REXUS/BEXUS - Rocket and Balloon Experiments for University Students
 

Studentsatellit

Många universitet i världen har byggt små satelliter som kallas Cubesats, dock ännu ej någon i Sverige. KTH Rymdcenter tog under 2014 initiativet till att bygga en Cubesat, som fått namnet MIST, där mycket av arbetet ska göras av studenter i mindre projektgrupper. Projektet startade 2015 och leds av den erfarne projektledaren Sven Grahn. 

MIST - KTH Rymdcenters studentsatellit

ESERO

ESERO är ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik genom att använda rymden som utgångspunkt och drivs av KTH. KTH håller i två kurser, "Rymden och hållbar utveckling, KTH (3 hp)" och "Elektronik och programmering för rymdtillämpningar, KTH (7,5 hp)", som riktar sig till lärare eller lärarstudenter som undervisar inom STEM-ämnen. Dessa kurser är återkommande och ges varje termin och sker online.

Läs mer om kurserna och anmälan på ESERO:s hemsida här

Innehållsansvarig:Ceona Lindstein
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2023-05-17