Till innehåll på sidan

Utbildning

Masterprogrammet Aerospace Engineering

Detta mastersprogram erbjuder många rymdrelaterade kurser, och ett av kursens fyra spår är RYMD. Kurserna har stor bredd, med bland annat rymdteknik, rymdfarkosters dynamik, systemintegration, rymdfysik, rymdmiljö, raketframdrivning, bemannad rymdfart, GNSS och fjärranalysteknik. Programmet är ett av KTHs absolut populäraste, framförallt bland externt sökande studenter (mestadels utländska), med normalt 70-80 nya studenter varje år. Christer Fuglesang är sedan 2013 programansvarig.

Master's programme in Aerospace Engineering
 

Övriga rymdrelaterade kurser

Det finns ytterligare ett antal kurser med stark rymdanknytning som ges av forskare och lärare knutna till KTH Rymdcenter.

Masterprogrammet i "Elektromagnetism, fusion och rymdteknik" erbjuder ett spår inom rymdteknik och rymdforskning, där vissa kurser är gemensama med masterprogrammet i flyg- och rymdteknik. Ett antal fördjupningskurser med stark rymdanknytning ges av forskare/lärare knutna till KTH Rymdcenter, bland annat relaterade till astrofysik, astropartikelfysik, rymdplasma och solsystemets fysik, framdrivning, jordobservationsteknik, mm.

Inom master programmet för Transport och geoinformatik ingår också rymdrelaterade kurs i t.ex. fjärranalys och GNSS. Dessutom kan studenterna göra examensarbete inom t.ex. jordobservation, GNSS eller satellit gravimetri.

Nyligen inleddes diskussioner om att inrätta en speciell kurs för forskarstuderande med ett övergripande rymdinnehåll som ska kunna läsas av de flesta inom Rymdcentret. 

MOOC

KTHs första MOOC (Massive Open Online Course) gavs under april-maj 2016 med namnet Human Spaceflight – an Introduction med Christer Fuglesang som lärare. Samma kurs kommer att ges för tredje gången under hösten 2018. Diskussioner pågår om att göra fler MOOC inom rymdområdet.
 

REXUS/BEXUS

Svenska Rymdstyrelsen tillsammans med tyska DLR och i samarbete med ESA anordnar årligen ett studentprogram där studenter vid universitet i ESA:s medlemsländer och samarbetsländer ges möjlighet att utföra experiment på ballonger och raketer från Esrange. KTH har deltagit i programmet de senaste sju omgångarna och alla gångerna kommit väl i urvalet.

Här kan du läsa mer om REXUS experimenten

Dessa projekt med rymdexperiment är intressanta såväl för studenternas utbildning som för synlighet och kontakter inom KTH. Projekten har attraherat studenter från Elektro, Flyg- och rymdteknik, mekanik, fysik, mm. En viktig del av REXUS-projekten är ”outreach”, där projekten har lyckat att nå ut till diverse målgrupper, från studenter vid KTH och andra högskolor, till gymnasielever och allmänheten i stort.

Rexus Bexus - unikt europeiskt studentprogram

REXUS/BEXUS - Rocket and Balloon Experiments for University Students
 

Studentsatellit

Många universitet i världen har byggt små satelliter som kallas Cubesats, dock ännu ej någon i Sverige. KTH Rymdcenter tog under 2014 initiativet till att bygga en Cubesat, som fått namnet MIST, där mycket av arbetet ska göras av studenter i mindre projektgrupper. Projektet startade 2015 och leds av den erfarne projektledaren Sven Grahn. 

MIST - KTH Rymdcenters studentsatellit

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2020-10-06