Till innehåll på sidan

Studentsatelliten MIST

KTH Rymdcenter ger studenter möjlighet att bygga en verklig satellit som kommer att sändas upp i rymden.

Här kan du följa bloggen om arbetet med satelliten MIST

Många universitet i världen har byggt små satelliter som kallas Cubesats. KTH Rymdcenter har tagit initiativet till den första svenska studentbyggda Cubesaten. Projektet definierades under 2014 och arbetet startade den 28 januari 2015. Projektledare är den mycket erfarne Sven Grahn. 

Sju tekniska och vetenskapliga experiment har valts ut för att följa med på KTH:s studentsatellit MIST (MIniature STudent satellite) – se tabellen nedan. Experimenten har föreslagits inifrån KTH, av två svenska företag och av Institutet för Rymdfysik i Kiruna.

Namn

Syfte

Föreslaget av

CubeProp

Prototyp till framdrivningssystem för CubeSats

NanoSpace AB, Uppsala

RATEX-J

Prov av nyckelkomponenter för en masspektrometer

Institutet f Rymdfysik, Kiruna

Piezo LEGS

Prov av en linjär piezoelektrisk motor

Piezomotor AB, Uppsala

CUBES

X-ray Background Explorer

Partikel-, och astropartikelfysik, KTH

SiC in Space

Prov med elektronikkrets tillverkad I kiselkarbid

Komponenter och Kretsar, KTH

MoreBac

Återupplivning av frystorkade mikroorgaisimer

Skolan för bioteknologi, KTH

SEUD

Prov med att rätta strålningsfel I minnen.

Elektroniksystem, KTH

Rendering av MIST satelliten.

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2019-05-06