Till innehåll på sidan

Cluster 1

Cluster består av fyra satelliter som flyger i formation för att forska på det elektriska fältet och plasman i jordens magnetosfär. Den första uppskjutningen 1996 misslyckades då raketen exploderade strax efter start, nya satelliter sköts upp år 2000 och används ännu idag.

Här ser du utrustning från Cluster 1 som hittades efter explosionen, denna del landade i ett träsk nära startplatsen.

Instrumentet är gjort för mätning av elektriska fält med hjälp av metallkulor i änden på 50 m långa linor. Genom att mäta skillnaden i potential mellan sfärerna och dela med avståndet fås elektriska fältet i enheten V/m. Satelliten roterar och därmed hålls kablarna sträckta.

Själva bommekanismen är tillverkad i ett samarbete med mellan Weitzman Corp., Berkeley universitet och Uleåborgs universitet. I botten på bomenheten sitter ett kretskort som designats och tillverkats vid institutionen för Rymd och plasmafysik här på KTH. Kretskort anpassar mätsignalen från sfären, signalerna digitaliseras sedan i en annan elektroniklåda innan den via radio överförs från satelliten till markstationer på jorden.

Film från Ariane 5 explosionen 1996 där Cluster 1 var med.

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2019-05-06