Till innehåll på sidan

Dubbelsond med bommar för mätning av elektriska fält i jonosfären

Dubbelsond som används på raketer för att mäta elektriska fält på 200-700 km höjd. Spänningsskillnaden mellan sonderna, delat med avståndet, ger det elektriska fältet längs bommarna. Med 2 dubbelsondpar, orienterade vinkelrätt mot varandra och separerade längs den spinnande raketens axel, kan elektriska fältets alla 3 komponenter bestämmas. Bomparet ovan är sannolikt detsamma som användes på sondraketen S10, som sändes upp från Esrange 1974.

Rymd- och Plasmafysik har från slutet av 60-talet och fram till idag medverkat på omkring 40 sondraketer, där de flesta medfört dubbelsondexperiment som utvecklats vid KTH.

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2018-04-18