Till innehåll på sidan

Kiselkarbid

Det här kiselkarbidprovet (SiC) har inte varit på Venus, men det har testats vid temperaturer upp till 600 °C. De digitala kretsarna fungerar fortfarande vid dessa förhöjda temperaturer. Detta är en del av projektet Working on Venus  som har som mål att bygga all elektronik som behövs för en Venuslandare. Venus yta har temperaturen 460 °C.

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2018-05-16