Till innehåll på sidan

Myondetektor

Jordens atmosfär träffas dagligen av kosmisk strålning, som är benämningen på partiklar som med hög energi färdats från solen eller mer avlägsna platser i universum. När det sker bildas skurar av så kallade sekundära partiklar. Dessa partiklar, bland annat myoner, kan vi detektera med vår myondetektor!

Myondetektorn består av två plastscintillatorer som är kopplade till varsin fotomultiplikator, eller PMT. En partikel som träffar scintillatorn kan endera lämna en del av sin energi i scintillatorn eller absorberas helt. I båda fallen kommer scintillatorn att avge ljus som fångas upp av PMT:n som i sin tur omvandlar det till en elektrisk signal. När det kommer en signal från båda PMT:arna samtidigt räknar detektorn det som en träff.

Varför har vi två scintillatorer?
Detektorn fångar inte bara partikelskurarna som bildas i atmosfären utan även annan strålning som har lägre energi. Den lågenergetiska strålningen kommer sannolikt att stoppas helt av en scintillator, medan strålning med hög energi kommer att fortsätta genom båda scintillatorerna. På så sätt kan vi vara lite mer säkra på att vi verkligen mäter rätt partiklar!

Strålning med låg energi som absorberas i den översta detektorn räknas inte som en träff. Höger: Strålning med hög energi som går igenom båda detektorerna räknas som en träff.
Kosmisk strålning träffar molekyler i atmosfären och bildar partikelskurar av bland annat myoner.
Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2018-04-20