Till innehåll på sidan

Scintillator och PMT

Scintillator

En scintillator är ett material som scintillerar – d.v.s avger ljus – när det träffas av strålning. På så sätt kan en scintillator användas för att konvertera strålning med högre energi till ljus som i sin tur kan detekteras av en fotosensor – till exempel en PMT. För att så mycket ljus som möjligt ska nå PMT:n och så lite som möjligt ska läcka ut täcks detektorn med ett reflekterande material innerst och ett ljustätt material ytterst. Den ena scintillatorn i montern har skalats så att du ska se hur den ser ut under det ljustäta materialet.

Scintillatorer kan vara gjorda av olika material men båda typerna som du ser här i montern är plastscintillatorer.  

Här ser du skillnaden på vad som händer när en bit plexiglas (till vänster) och en scintillator (till höger) bestrålas med en UV-lampa. Scintillatorn strålar ut massor av synligt ljus – den scintillerar (Foto M. Kiss)

PMT

En PMT, kort för Photomultiplier tube eller fotomultiplikator, används för att konvertera ljus till en elektrisk signal. Så här fungerar det:

Ljuset träffar fotokatoden (i rött). Den fotoelektriska effekten gör att elektroner slås ut från fotokatoden. Elektronerna fokuseras med hjälp av en elektrod (blått) mot första dynoden (svart), där ännu fler elektroner slås ut. Denna multiplikationsprocess fortsätter tills elektronerna träffar anoden (grön). Antalet elektroner är nu tillräckligt stort för att en elektrisk signal ska kan läsas ut.
 

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2018-04-19