Till innehåll på sidan

Utfällning av en bom för nanosatelliter

Bommen används för att minska inverkan av magnetfälten från nanosatellitens elektronik vid mätning av jordens magnetfält genom att placera magnetometern en meter ifrån ombordelektroniken. Bommen fälls ut inom en sekund genom att frigöra den lagrade töjningsenergin i bommens ihoprullade armar.

Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2018-04-06