Till innehåll på sidan

SKC Årsrapport 2020

Publicerad 2021-03-05

SKC har nu sammanställt året 2020 i skrift och vill mer än gärna dela med om all aktivitet, beslut, höjdpunkter och framsteg som tagit plats. Rapporten ger en översikt över årets verksamhet och ekonomi. Men kanske vikitgast, att den nyfikna läsaren kan lära sig om de forsknings- och utbildningsinitiativ som finns, vilker är ett resultat av SKCs stöd.

SKC Annual Report 2020 (pdf 4,0 MB)

Läs SKC:s tidigare årsrapporter här

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2021-03-05