Till innehåll på sidan

Ansökan om fast stöd 2021

Publicerad 2021-02-08

Den 4 december 2020 utlyste SKC ansökan om fast stöd under 2021 från SKC:s budget. Chalmers Tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala Universitet lämna in ansökningar i tid, med deadline 12 januari 2021. SKC har granskat ansökningarna och beslutat fördela avsatt medel på 4 MSEK under år 2021, lika mellan de sökande. Detta innebär att fördelningen på det fasta stödet är densamma som 2020.

Enligt SKC:s huvudavtal för period 2020-2023 ska fast stöd främst vara avsedd att upprätthålla och utveckla kärnkraftsutbildningsalternativ vid svenska universitet. Det strävas även att behålla och uppmuntra föreläsare och forskare i sina roller som lärare eller handledare.

En utlysning om ansökan för fast stöd 2022 kommer meddelas i juni 2021, med en preliminär deadline den 10 september 2021.

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2021-02-08