Vad vi gör

SKC, Svenskt Kärntekniskt Centrum, stödjer utbildning, forskning och utveckling inom kärntekniska tillämpningar vid högskolor och universitet i Sverige. Syftet är att attrahera, utveckla, och behålla den kärntekniska kompetens som krävs för fortsatt säker och effektiv drift av våra kärnkraftverk och för att kunna delta i den fortsatta utvecklingen på det kärntekniska området.

SKC finansieras av Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG AB och Westinghouse Electric Sweden AB. SKC:s verksamhet styrs av ett treårigt avtal mellan de finansierande parterna och universiteten: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers Tekniska högskola samt Uppsala Universitet.

SKC:s verksamhet styrs av en  styrelse där alla parter är representerade.  Föreståndaren disponerar medel samt har ansvar för förvaltningen och för organisationen av SKC, i enlighet med av styrelsen fastställd plan och budget för verksamheten.

Till sidans topp