Hur går nomineringen till?

Nomineringen ska ske av t.ex. en handledare eller lärare och ska alltså inte göras av författaren själv.

SKC delar varje år ut Sigvard Ekunds pris för årets bästa Doktorsavhandling, examensarbete på Masternivå samt för bästa examensarbete på högskolenivå/högskoleingenjör.
Priset är 50 000 kr för bästa doktorsavhandlingen, 25 000 kr för bästa masterarbetet samt högskolearbetet.

Nomineringen till priset ska göras av en lärare, handledare e.dyl senast 30 juni 2019. Den ska innehålla:
1. Kortfattad nomineringsmotivering.
2. Examensbevis (högst två år gammalt). Du kan ansöka max två gånger med samma examensarbete.
3. Tre exemplar eller kopior av avhandlingen/examensarbetet.
4. En digital version som skickas till skc@kth.se
5. Fullständig kontaktinformation tilSpråkl den som nomineras (adress, telefonnummer, email)

Skicka ansökningen till:
SKC att. Sefora Deb
Sigvard Eklunds pris
Roslagstullsbacken 21
106 91 Stockholm

Vid frågor vänligen kontakta:
skc@kth.se

Innehållsansvarig:skc@kth.se
Tillhör: SKC
Senast ändrad: 2019-01-16