Årets SKC Symposium i Hindås

Publicerad 2016-10-17

Den 11-12 oktober träffades ett 60-tal forskare, doktorander och industrirepresentanter på SKC:s årliga symposium i Hindås för att diskutera forskning inom kärnteknik i Sverige.

Sigvard Eklunds pris delades ut till Luca Messina, KTH, Alicia Marie Raftery, KTH, Adam Bruce, UU och Fredrik Höök, UU, för deras arbeten i de tre kategorierna doktor, master och kandidat. Detta år fick vinnarna även möjlighet att kort presentera sina arbeten.

Under SKC-symposiet gavs studenter möjlighet att ge en överblick av sin presentation på 10 min, visa en poster, eller ge en längre teknisk projektgenomgång. Det var hög kvalitet på presentationer och postrar, och priser delades ut till bästa poster (Klas Jareteg) samt bästa presentation (Peter Andersson). Eija-Karita Puska från VTT i Finland var inbjuden talare och deltog även i en avslutande paneldiskussion om hur man kan lösa kompetensförsörjningen inom kärnteknik nationellt.

Till sidans topp