Till innehåll på sidan

Forskning som skapar förändring

KTH:s strategiska forskningsområden utför arbete som har direkt påverkan på det omgivande samhället, så kallade Impact cases, forskning som bidragit till konkret förändring.

KTH bidrar till det omgivande samhället genom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs här. På denna sida visas exempel från Skolan för teknikvetenskaps impacts cases inom utbildning och forskning samlade för att klargöra vilken påverkan dessa har på det omgivande samhället. Det finns även angivet vilka av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som angår respektive impact case.

Digitized quality assurance of welded structures - towards industry 4.0

Läs mer om projektet

Quantum technologies

Samarbeten

Quantum Nano Photonics

KTH Quantum Nano Photonics group i samarbete med Ericsson. Gemma Vall Llosera från Ericsson berättar om samarbetet. 

Kontakta gärna impact@sci.kth.se  om du har frågor om skolans impactarbete 

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-03-03