Matematisk Statistik

Matematisk statistik är i akademisk mening läran om sannolikhet och statistik. Dessa ämnen behandlar variation och slumpmässighet, och tillhandahåller verktyg för att hantera dessa begrepp på ett systematiskt och enhetligt sätt. Eftersom variation förekommer nästan överallt har läran om sannolikhet och statistik många tillämpningar.

Läran om sannolikhet behandlar generellt sätt studierna och byggandet av matematiska teorier och modeller för slumpmässiga fenomen och system, medan statistik tar data som utgångspunkt i syfte att förstå, kvantifiera och modellera variationer av detta data. Ofta är målet att separera slumpmässig variation från systematiska skillnader mellan exempelvis olika sjukdomsterapier, produktionsprocesser etc.

Forskningen inom sannolikhetslära och statistik vid KTH omfattar teoretiska sannolikhetsämnen som stokastiska processer och stokastisk kontroll, tillämpad probabilistisk modellering för finansiella marknader och försäkringar, men även teoretisk statistik och tillämpningar för t.ex. biovetenskap.