Större forskningsprojekt och centra

Matematikens styrka och enhet

Institutionen har ett femårigt anslag på 27 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) för projektet "Matematikens styrka och enhet" som matchas av ett anslag på 5 miljoner från KTH. Syftet med projektet är att stärka aktiviteter inom algebraisk geometri, kombinatorik, komplex analys, dynamiska system, talteori, matematisk fysik och partiella differentialekvationer samt närliggande ämnen genom att stödja yngre forskare och stärka den vetenskapliga miljön för dessa områden.

CIAM

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har tilldelat ett femårigt anslag på 22 miljoner kronor till Strategiskt centrum för industriell och tillämpad matematik (CIAM), med ett matchande anslag på 10 miljoner från KTH. Uppdraget för CIAM är att skapa en överbryggning mellan breda områden i matematiken och industriella tillämpningar. Forskningsprogrammen är tillämpningsdrivna och utförs i tätt samarbete med industriella partners. Intressanta matematiska problem som är viktiga för industrin ska identifieras för forskning och undervisning.

CIAM (Strategiskt centrum för industriell och tillämpad matematik)

ACCESS Linnaeus Centre

Avdelningen för optimeringslära och systemteori är också del av ACCESS Linnaeus Centre, som finansieras av ett större anslag från vetenskapsrådet på 100 miljoner kronor plus 10 miljoner för en forskarskola. Centret ligger under skolan för elektro- och systemteknik, men avdelningen deltar med tre av de arton seniora forskarna.

Cefin

Matematisk statistik deltar i området finansiell matematik som en del i det nyligen skapade centret för bank och finans (Cefin) på KTH och som finansieras av de större svenska bankerna och försäkringsbolagen.