Fredrik Ohlin: Kvaternioner och rotationer

Tid: Ti 2017-03-21 kl 09.00 - 10.00

Föreläsare: Fredrik Ohlin (BSc student)

Plats: Room 31, house 5, Kräftriket, Department of Mathematics, Stockholm University

Abstract (sammanfattning): Kvaternionerna är en fyrdimensionell algebra som introducerades av Sir William Hamilton på 1800-talet. Det var sedan tidigare känt att de komplexa talen, som är en tvadimensionell algebra, kan rotera vektorer i två dimensioner och Hamilton ville hitta tal som kunde rotera vektorer i tre dimensioner. Detta gjorde han i kvaternionera.

2017-03-21T09:00 2017-03-21T10:00 Fredrik Ohlin: Kvaternioner och rotationer Fredrik Ohlin: Kvaternioner och rotationer
Till sidans topp