Ashraful Kadir: Numerical Methods for Molecular Dynamics with Nearly Crossing Potential Surfaces

Titel: Numerical Methods for Molecular Dynamics with Nearly Crossing Potential Surfaces

Tid: Fr 2016-12-09 kl 10.00

Plats: sal D2, Lindstedtsvägen 5, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, numerisk analys

Respondent: Ashraful Kadir, Matematik

Opponent: Docent Emanuel Rubensson, Avd för beräkningsvetenskap, Inst för Informationsteknologi, Uppsala Universitet, Uppsala

Handledare: Professor Anders Szepessy

Till sidans topp