Yuecheng Yang: Self-organization and intervention of Nonlinear Multi-agent Systems

Title: Self-organization and intervention of Nonlinear Multi-agent Systems 

Tid: Må 2016-11-28 kl 10.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Respondent: Yuecheng Yang, Matematik

Opponent: Professor em Torkel Glad, Institutionen för systemteknik, Linköpings Universitet, Linköping

Handledare: Professor Xiaoming Hu

Till sidans topp