Till innehåll på sidan

Dan Laksov

Publicerad 2013-11-05

Den 25 oktober 2013 gick Dan Laksov bort efter en kort tids sjukdom. Han lämnar sina medarbetare på Institutionen för matematik med en stor saknad.

Den betydelse Dan Laksov hade i utvecklingen av Institutionen för matematik på KTH kan inte överskattas. Sedan han utnämndes till professor 1986 var han en stark drivkraft bakom att institutionen blivit en ledande forskningsinstitution. Han var under sex år också föreståndare för Institut Mittag‑Leffler i Djursholm och bidrog genom detta till att placera Stockholm på den matematiska världskartan.

Dessutom arbetade han ständigt för att öka matematikintresset bland gymnasieelever bland annat genom att skapa KTH:s matematiska cirkel som nu årligen har över hundra deltagare. Han debatterade livligt matematikundervisningen på alla nivåer och han engagerade sig i fortbildning av gymnasielärare i matematik.

Dan Laksov var en mycket uppskattad lärare och en internationellt berömd forskare inom algebraisk geometri.