Miljonanslag till KTH-matematiker

Publicerad 2016-04-14

Institutionen för matematik tilldelades ett flertal KAW-bidrag till 2016
Ett stort grattis till alla mottagare!

Sverige ska bli bäst i matematik 

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till sammanlagt 84 framstående matematikforskare under 2014–2022.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Mer information

www.wallenberg.com 

Sverige ska bli bäst i matematik – satsning om totalt 160 miljoner kronor

Miljonanslag till KTH-matematiker

_________________________________________________________________________

KTH matematik får följande beviljade anslag 2016 

Professor Kurt Johansson

* Professor Kurt Johansson får forskningsbidrag genom förnyat Wallenberg Scholars för ytterligare 5 år 

Fyra etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid KTH

* Professor Alfonso Montes-Rodriguez, Universidad de Sevilla

Nya resultat i operatorteorin

* Professor Jean-Christophe Yoccoz, Collège de France

På gränsen till kaos    

* Professor Alicia Dickenstein, Universidad de Buenos Aires  

Algebraisk geometri med tillämpningar i biokemi

* Professor Arno Kuijlaars, KU Leuven 

Nya upptäckter på väg mot oändligheten

Två etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:

* Tilman Bauer

Om att kunna räkna bit för bit

* Maurice Duits 

​Att förstå slumpen              

Två forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

* Afshin Goodarzi, KTH (Freie Universität i Berlin, Tyskland)

Nya problem med gamla rötter  

* Andreas Minne, KTH (Scuola Normale Superiore in Pisa, Italien) 

Gränser i ständig förändring