Wallenbergpriset 2016

Publicerad 2016-05-16

Wallenbergpriset 2016 till John Andersson och Erik Wahlén

John Andersson, lektor i matematik vid KTH, och Erik Wahlén, lektor i matematik vid LU delar årets Wallenbergpris om 300 000 kronor. Priset har sedan 1983 delats ut av Svenska Matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker, och bekostas sedan 1987 med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. 

Andersson får Wallenbergpriset för viktiga bidrag till teorin för partiella differentialekvationer, speciellt lösningen av Signorinis problem. 
Wahlén belönas för viktiga bidrag till teorin för partiella differentialekvationer, speciellt lösningen (med Ehrnström) av Whithams förmodan.

Priset kommer att delas ut under SMC årliga möte som kommer att äga rum i Uppsala den 17 juni, 2016 

Läs mer här