Om institutionen

Institutionen är en av de ledande matematikinstitutionerna i Norden. Vi bedriver framgångsrik forskning inom både ren och tillämpad matematik. Vår undervisning är omfattande och är en viktig del i de flesta utbildningsprogram på KTH.