Samverkan

Stockholms matematikcentrum

Matematikinstitutionen har ett nära samarbete med Stockholms universitet genom Stockholms matematikcentrum. Detta innefattar bland annat ett masterprogram i matematik , ett kollokvium  och gymnasieverksamhet .

SMC

Webbplats

Göran Gustafssonföreläsningar

Sedan 2005 hålls varje år Göran Gustafssonföreläsningar i matematik. Föreläsarna hör till de allra främsta i världen och har i några fall erhållit Fieldsmedaljen och liknande utmärkelser.

Gymnasiesamverkan

Matematikinstitutionen har länge haft ett omfattande samarbete med gymnasiet genom bland annat kurser för gymnasister och gymnasielärare. En del av denna verksamhet ligger numera under Stockholms matematikcentrum.