Matematisk cirkel

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ''Stockholms Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

Årets cirkel

Kursinformationen finns framöver på följande länk:

www.math-stockholm.se/cirkel

Innehållsansvarig:David Rydh
Tillhör: Matematik
Senast ändrad: 2017-09-14